загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Максімцова М.М., Горфінкеля В.Я.. МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ. М.: Вузівський підручник. - 269 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.5. Оцінка соціальних наслідків інноваційних проектів

загрузка...
Крім економічних наслідків інноваційний проект може викликати і соціальні зміни - як позитивні, так і негативні. Завдання полягає в тому, щоб, зберігши все позитивне, цінне, нейтралізувати негативні соціальні результати, що вимагає додаткових витрат (в окремих випадках вони можуть бути настільки значними, що в цілому варіант проекту виявиться неефективним). Складність врахування соціальних результатів полягає в тому, що тільки частина з них може бути представлена ??у вартісному вираженні (тоді їх легко врахувати при визначенні економічної ефективності). Решта результатів не піддаються вимірюванню в грошовому вираженні, а представляються в певних одиницях (наприклад, вібрація, загазованість, запиленість, рівень радіації).

Оцінка соціальних результатів припускає, що проект відповідає соціальним нормам, стандартам та умовам дотримання прав людини. Передбачені проектом заходи щодо створення нормальних умов праці та відпочинку працівників, забезпечення населення продуктами харчування, житловою площею та об'єктами соціальної інфраструктури є обов'язковими умовами його реалізації. Основні зміни - соціальні результати проекту, що підлягають відображенню в розрахунках ефективності: -

число робочих місць в регіоні; -

житлові та культурно-побутові умови працівників; -

умови праці працівників; -

структура виробничого персоналу; -

надійність постачання населення регіонів або населених пунктів соціальними видами товарів (для проектів у паливно - енергетичному комплексі - паливо і енергія, для проектів в аграрному секторі та харчовій промисловості - продовольство); -

стан здоров'я працівників та населення; -

збільшення тривалості вільного часу населення.

Збільшення тривалості вільного часу працівників підприємства та населення - важливий соціальний показник. Економія вільного часу (в людино-годинах) визначається за проектами, що передбачають: -

підвищення надійності енергопостачання населених пунктів; -

випуск товарів народного споживання, що скорочують витрати праці в домашньому господарстві (наприклад, кухонних комбайнів); -

виробництво нових видів і марок транспортних засобів; -

будівництво нових автомобільних чи залізниць; -

зміна транспортних схем доставки певних видів продукції, транспортних схем доставки працівників до місця роботи; -

вдосконалення розміщення торговельної мережі; -

поліпшення торговельного обслуговування покупців; -

розвиток телефонного та факсимільного зв'язку, електронної грунту та інших видів зв'язку; -

поліпшення інформаційного обслуговування громадян.

Можливі й інші прояви соціального ефекту. У випадках коли соціальний ефект піддається вартісній оцінці, він враховується при визначенні економічної ефективності. В інших випадках соціальні показники виступають як граничні умови при розрахунках.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =