загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

10.5. ЕЛЕМЕНТИ ФУНКЦІЇ «ПЛАНУВАННЯ» та ресурсних обмежень

загрузка...
Функція планування визначається наступними шістьма елементами:

? визначення цілей планування виходячи зі стратегії розвитку;

? формування програми дій в рамках плану;

? розрахунок і обгрунтування термінів виконання плану;

? розробка політики виконання плану і процедур реалізації цієї політики;

? прогнозування результатів виконання плану;

? визначення бюджету та джерел фінансування планових заходів.

Будь-який план вважається здійсненним, якщо є три ресурси і виконується два граничних умови:

1-й ресурс? достатній час для виконання плану;

2-й ресурс? достатній обсяг повноважень менеджера з вибору методів реалізації плану;

3-й ресурс? достатні фінанси для реалізації плану;

1-е гранична умова? жоден з ресурсів не повинен бути рівний нулю;

2-е гранична умова? нестача одного ресурсу повинен бути заповнений збільшенням двох інших.

У діяльності організації управління якістю створюваної продукції (робіт, послуг) регламентується Міжнародними стандартами ISO-9000, в яких визначено послідовність дій з управління якістю? петля якості (рис. 10.2). Ця послідовність теж може розглядатися як елемент плану діяльності організації.

Рис. 10.2. Петля якості як елемент плану дій організації при створенні продукції

Рис. 10.3. Алгоритм робіт, що випереджають процес планування

Алгоритм робіт, що випереджають процес планування, представлений на рис. 10.3.

Нижче представлений склад елементів плану життєвого циклу бізнес-проекту, рекомендований Міжнародною асоціацією управління проектами (IPMA):

1) розробка та обгрунтування концепції проекту;

2) оцінка загальної ефективності проекту з урахуванням факторів ризику та невизначеності;

3) попереднє техніко-економічне обгрунтування проекту і розробка бізнес-плану;

4) системне планування проекту по всіх фазах його життєвого циклу (петля якості);

5) розробка кошторисів і загального бюджету проекту;

6) підбір виконавців (контрагентів і необхідних фахівців);

7) підготовка та укладення контрактів з контрагентами та виконавцями;

8) закупівля і доставка техніки, технології, сировини і матеріалів;

9) організація реалізації проекту, формування груп ("команд");

10) забезпечення дієвого контролю;

11) управління змінами в процесі реалізації проекту;

12) системне управління якістю реалізації проекту;

13) управління персоналом;

14) вирішення спірних питань і виникаючих конфліктних ситуацій.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =