загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Максімцова М.М., Горфінкеля В.Я.. МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ. М.: Вузівський підручник. - 269 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.4. Оцінка ефективності інноваційних проектів

загрузка...
Реалізація будь-якого інноваційного проекту вимагає матеріальних і фінансових витрат. Вона завжди пов'язана з ризиком, оскільки не можна заздалегідь сказати, якою мірою проект окупиться і чи знайдуться споживачі для нової продукції або послуги. Тому етап попередньої оцінки - важлива ланка в інноваційній діяльності. Незважаючи на складність оцінки, вона необхідна і є чинником, що знижує ризик інноваційної діяльності.

Здійснити експертизу інноваційного проекту на ступінь його реалізованості - значить оцінити соціально-економічну ефективність проекту на тій стадії, коли мало достовірної інформації, а тому й оцінки повинні бути інтервальними - від оптимістичного до песимістичного прогнозу. Нормативними документами з оцінки інвестиційних проектів є методичні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційних проектів. При оцінці ефективності інноваційних проектів пропонується аналізувати різні види ефективності в залежності від призначення проекту (рис. 10.3).

Порівняння інноваційних проектів і вибір кращого з них рекомендується проводити з використанням: -

чистого дисконтованого доходу (ЧДД), або інтегрального ефекту; -

індексу прибутковості; -

внутрішньої норми прибутковості; -

терміну окупності; -

методу отримання бальних показників; -

поєднання різних показників.

Чиста поточна вартість визначається як сума значень поточного ефекту за весь розрахунковий період:

ЗІНТО = ЧДЦ = 2 (р,-з,) -1 -,

Комерційна (враховує фінансові наслідки для учасників проекту)

Народно-господарська (відображає ефективність проекту для народного господарства в цілому, окремих регіонів і галузей)

Бюджетна (враховує вплив проекту на витрати / доходи бюджету)

Рис. 10.3. Оцінка ефективності інноваційного проекту де ЗІНТО - інтегральний ефект; Т - горизонт розрахунку; Pt - результати, що досягаються в даний період, руб.; 3t - витрати, здійснювані в даний період, руб.; 1 / (1 + Е) - коефіцієнт приведення по часу результатів і витрат; Е - норма дисконту, що дорівнює прийнятній для інвестора нормі доходу на капітал. Якщо ЧДД інноваційного проекту позитивний, то проект є ефективним і може розглядатися як прийнятний для реалізації. Чим більше значення ЧДД, тим ефективніше проект. Якщо інвестиційний проект має негативний ЧДД, то інвестор буде нести збитки, т.

е. проект неефективний.

Індекс прибутковості (ІД) являє собою відношення суми значень приведеного ефекту до величини капіталовкладень:

де 3 °, - витрати на даний момент часу за умови, що вони не включають капітальних вкладень К. Індекс прибутковості тісно пов'язаний з ЧДД. Якщо ЧДД позитивний, то і ІД> 1, і навпаки. Якщо ІД> 1, то проект ефективний. Якщо ІД <1, то проект неефективний.

Внутрішня норма прибутковості (ВИД) являє собою норму дисконту Е, при якій величина приведеного ефекту дорівнює приведеним капіталовкладенням. Якщо розрахунок ЧДД інвестиційного проекту дає відповідь на питання, чи є він ефективним чи ні при заданій нормі дисконту Е, то ВНД проекту визначається в процесі розрахунку потім порівнюється з необхідної інвестором нормою доходу на вкладений капітал. Якщо ВНД дорівнює або більше необхідної інвестором норми доходу на капітал, то інвестиції в даний проект виправдані і можна розглядати питання про прийняття проекту (в іншому випадку інвестиції в даний проект недоцільні). Якщо порівняння взаємно виключають варіантів проекту з ЧДД і ВНД призводить до протилежних результатів, то перевагу слід віддавати результатами аналізу по ЧДД.

Термін окупності - це мінімальний часовий інтервал від початку здійснення проекту, за межами якого інтегральний ефект неотрицателен. Це період часу, починаючи з якого початкові вкладення та інші витрати, пов'язані з проектом, покриваються сумарними результатами його здійснення. Він вимірюється в роках, кварталах, місяцях. Результати і витрати, пов'язані з реалізацією проекту, можна визначати з дисконтом (якщо термін окупності більше одного року) та без дисконту (якщо менше одного року).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =