загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом >
« Попередня Наступна »
Беляцкий Н.П., Велесько С.Є., Ройш П. -. Управління персоналом: Учеб. посібник Мн.: Интерпрессервис, Екоперспектіва. - 352 с, 2002 - перейти до змісту підручника

10.4. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРАЦІ. ПОНЯТТЯ ТЕХНІКИ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

загрузка...

Праця менеджера являє собою висококваліфіковану доцільну діяльність по досягненню цілей організації.

Під управлінським працею розуміється: -

праця керівників (прийняття рішення); -

праця фахівців (підготовка та аналіз інформації для прийняття рішення); -

працю технічного персоналу апарату управління (доведення рішення до виконавців).

Однак праця менеджера - це насамперед діяльність лінійних (майстер, начальник цеху, директор та його заступник) і функціональних (начальники відділів, бюро, служб, головні спеціалісти) керівників.

Праця менеджера припускає наявність робочої сили, предмета праці та його коштів. Предметом праці в даному випадку є інформація, якщо мова йде про діловій сфері, а також людина або група осіб, якщо мова йде про сферу взаємин. Безпосереднім продуктом праці менеджера виступає управлінське рішення, вибір альтернативи у вигляді наказу, розпорядження або плану заходу, а також іншої управлінської документації, що визначає розвиток об'єкта управління. Отже, і предмет праці, і його продукт - інформація, що служить основою управлінської діяльності. Тому оволодіння нею - найбільш актуальне завдання менеджера, вплив якого все більше визначається не силою і багатством, а знаннями.

Для успішної роботи менеджеру необхідні також засоби управлінської праці. Вони поділяються на засоби техніки управління і техніки роботи менеджера.

Засоби техніки управління називаються організаційною технікою або оргтехнікою. До них відносяться пристрої і пристосування для отримання, фіксації, копіювання і розмноження інформації, а також засоби зв'язку, носії інформації, засоби її зберігання. Уособлення сучасних засобів техніки - персональні комп'ютери, їх мережі та технології.

Техніка індивідуальної роботи менеджера невіддільна від його свідомості і мислення, почуттів та інтуїції. Йдеться про майстерність і мистецтві менеджера. Це техніка процесу розумової праці, обробки інформації, постановки мети, прийняття рішення, техніка рішення самого завдання. Використання цієї техніки називається технологією управлінської праці, зокрема технологією прийняття рішення. Узагальнюючої характеристикою використання всіх технік і методів менеджера виступає стиль його роботи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон