загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

10.4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ

загрузка...
На основі викладених вище матеріалів можна виділити наступні принципи планування.

1. Ранжування об'єктів планування за ступенем важливості і вибір головних.

2. Визначення ступеня актуальності в часі вирішуваних завдань.

3. Розробка різних варіантів планів.

4. Відповідність планів характером змін факторів і тенденцій зовнішнього середовища з урахуванням ситуативності і можливості адаптації організації (або її елементів) до змін.

5. Збалансованість планів по всіх видах ресурсів (фінансових, матеріальних, людських, часових і т. д.).

6. Відповідність витрачаються зусиль одержуваним результатам.

7. Обов'язковість безперервності планування при наявності чіткої періодичності в планах.

8. Єдність і наступність стратегічних, середньострокових і короткострокових (поточних) планів.

9. Використання при плануванні наукових методів, способів і засобів підвищення ефективності розробки планів.

10. Фінансово-економічна обгрунтованість використовуваних (планованих) показників.

11. Забезпечення безперервної зворотного зв'язку і коректування системи планування за рахунок систематичного отримання та аналізу результатів реалізації планів.

12. Залучення до процесу планування та експертизи всіх необхідних фахівців.

13. Своєчасне і систематичне формування суспільної думки в організації про доцільність розроблюваних планів і результативності їх реалізації.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =