загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

10.3.5. Порівняння моделей А. Маслоу, ф. Герцберга і К. Альдерфера

загрузка...

Подібність розглянутих нами моделей людських потреб досить очевидно, але між ними є і суттєві відмінності (рис. 10.4).

А. Маслоу і К. Альдерфер приділяють основну увагу внутрішнім потребам індивідів, тоді як Ф. Герцберг визначає і розділяє дозволяють забезпечити задоволення потреб співробітників умови (зміст праці і робочу середу).

Популярна інтерпретація моделей А. Маслоу і Ф. Г ерцберга наводить на думку про те, що в сучасному суспільстві більшість працівників задовольняли свої потреби більш низького порядку, тому вони мотивовані переважно потребами більш високого порядку.
К. Альдерфер висловлює думку, що нездатність задовольнити потреби взаємин або зростання ініціює нове звернення індивіда до потреб існування.

Всі три моделі вказують, що заохочення співробітника передбачає попередню ідентифікацію його домінуючих потреб.

Рис. 10.4. Співвідношення груп потреб в змістовних теоріях мотивації

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =