загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

10.3. Загальність ринку

загрузка...
Вихідний принцип вільного вибору видів і форм діяльності в ринковій економіці не вичерпує поняття економічної свободи, яка має на увазі також можливість проникнення ринку, ринкових відносин у найрізноманітніші сфери економічної життєвої діяльності. Виходячи з цих міркувань виділимо в якості самостійного принцип вільного руху економічних ресурсів і торгівлі ними, названий нижче принципом загальності ринку.

Принцип загальності заслуговує самостійного виділення, хоча він представляє певною мірою наслідок принципу свободи вибору і здійснення різних видів і форм економічної діяльності. Він характеризує насамперед неминучість проникнення ринкових відносин у всі сфери суспільного виробництва. Інакше неправомірно називати економіку ринковою.

Звичайно, якісь елементи ринку та ринкових відносин завжди існують і в неринковою, державної, планової економіки. Точно також елементи державного планування, регулювання економічних процесів, централізованого керівництва завідомо є в будь суто ринкової економіки.

Так що економіку можна вважати ринковою тільки у випадку, коли товарно-грошові відносини стають переважаючими, проникають у всі сфери і сектори економіки. У цьому і полягає суть принципу загальності.

Якщо в централізованій, «одержавленої» економіці об'єктом вільної купівлі-продажу стають тільки споживчі товари та окремі види послуг, то в умовах ринкової економіки сфера обмінних процесів поширює свою дію на переважна більшість видів продукції, товарів, послуг. Об'єктом купівлі-продажу стають не тільки основні предмети споживання, але практично і всі інші предмети, блага, послуги, включаючи засоби виробництва.

Проживання в ринковій економіці, інші види майна, нерухомості є об'єктом купівлі-продажу. Житлова площа не надається, чи не розподіляється державними органами, а купується і продається на ринку житла.

Наявність ринку засобів виробництва та природних ресурсів - знарядь праці, землі, природних багатств, худоби, виробничих будівель і споруд, устаткування, машин, матеріалів, енергоносіїв та енергії - також невід'ємна ознака ринкової економіки.

В умовах ринкових відносин державне розподіл цих видів економічних ресурсів замінюється вільної оптової та роздрібної продажем. Всі об'єкти знаходять грошову вартість і ціну.

Ринкова економіка немислима без вільного ринку капіталу - грошей, валюти, цінних паперів, - який практично відсутній в «одержавленої» економіці або представлений в ній в мізерних дозах і проявах.

Нарешті, загальність ринку та ринкових відносин проявляється і в тому, що в ньому широко представлений ринок праці і робочої сили, що стають товарами, вільно реалізованими їх власниками на засадах купівлі-продажу.

Відзначимо, що всеохоплюючий ринок представлений і потрапляють в область ринкових відносин іншими видами інтелектуальної, духовної, інформаційної продукції, предметами та об'єктами культурної діяльності.

Отже, суть принципу загальності - охоплення ринковими відносинами усього різноманіття цінностей, створених природою і людиною.

Однак сформульований принцип не слід і просто не можна сприймати в його граничній формі. Будь розумна думка, доведена до нерозумного межі, стає нісенітницею. Ринкова економіка не є економічний світ, в якому вільно купується і продається все без обмежень. Закони країни, держави покликані розумним чином обмежувати продаж і купівлю землі, природних ресурсів, зброї, небезпечних для людей речовин, національних культурних цінностей, духовної спадщини та ряду інших предметів, речей. Обмежується і діяльність у формі надання окремих видів послуг. Водночас все це разом узяте який суперечить тезі про загальний характер ринку в ринковій економіці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =