загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент ( іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
В. І. Кнорринг. Теорія, практика та мистецтво управління. Підручник для вузів за фахом "Менеджмент". - 2-е вид., Змін. і доп. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА - М). - 528 с., 2001 - перейти до змісту підручника

10.3. Теорія навчання

загрузка...

Добре вчитися обережності на помилках інших.

Прислів'я

У роботах І. П. Павлова, Д. Б. Уотсона, Б. Ф. Скіннера глибоко і науково обгрунтовується система заохочень і покарань (теорія навчання) , аргументування визначається розумна сфера діяльності виконавця відповідно до його здібностей (згадаймо принцип відповідності!), обгрунтовується необхідність зворотного зв'язку між керівником і підлеглими. В основі теорії навчання (теорії умовних рефлексів) лежить поняття рефлексу, тобто відповіді організму на зовнішнє роздратування. Рефлекси поділяються на вроджені (безумовні) і умовні, які виробляються досвідом. Вроджені зв'язку нервової системи, закладені в нижніх відділах мозку, найчастіше проявляються в несвідомих актах, в складній гамі почуттів, емоцій, бажань, а також формують поведінкові акти, що вимагають прояви волі і рішучості. Безумовні рефлекси визначають інстинктивне поведінка особистості, яке під впливом виховання, навчання та соціального досвіду гальмується і обмежується у своїх проявах. Умовний рефлекс формує стереотип мислення і поведінки і є основним компонентом мотиваційної системи людини.

За І.П. Павлову одну з основ поведінки людини становить рефлекс мети (інакше - орієнтовний), що стоїть на кордоні з вродженими рефлексами і формуючий допитливість, почуття нового і створює передумови для успіху в праці. Цей - потужний рефлекс пояснює дивовижну наполегливість винахідників, різного типу збирачів та колекціонерів і навіть закоханих.

Наполегливе прагнення до мети характерно і для керівників виробничих колективів і для всіх творчих особистостей. Труднощі лише спонукають до активної діяльності, до досягнення поставленої мети. Практика управління широко використовує методи теорії навчання для адаптації людини в колективі, так як залежність між поведінкою особистості в соціумі і результатами цієї поведінки вельми очевидна і піддається коригуванню, корисною і для людини, і для колективу. Діяльність людини в суспільстві завжди оцінюється, заохочується або засуджується. Система позитивних чи негативних компенсацій за поведінку заснована на нормах і встановлених правилах і сприяє швидкій адаптації особистості до ситуації, що змінюється в колективі.

Слід відзначити ще одну властивість нервової системи - відчуття часу. Своєрідний таймер знаходиться в кожному центрі мозку, в кожній нервовій клітині і дозволяє планувати дії людини, розраховувати в часі свої вчинки. Управлінська практика постійно підтверджує важливу роль теорії навчання в житті виробничих колективів. Наприклад, якщо виклик до високого начальства зазвичай супроводжується неприємними розмовами, а то й доганою, то підлеглий буде всіляко уникати спілкування зі своїм босом, тобто у нього виробляється умовний рефлекс бажання не потрапляти на очі начальнику під будь-яким приводом. Будь-яка людина формується під впливом навколишнього світу і усвідомлено коригує свою поведінку на основі досвіду і спостережень за поведінкою авторитетних особистостей.

Мета поведінки - кращим способом адаптуватися в суспільстві, забезпечити надійність і стабільність свого суспільного статусу. Особливо це помітно в поведінці молодих людей, чиї світоглядні концепції остаточно ще не сформувалися. У зв'язку з цим велику тривогу викликають ті зразки аморального, цинічної поведінки, з якими молодь стикається постійно в повсякденному житті, будь то "солодке життя" мафії, околоестрадной богеми або холоднокровна, нещадна боротьба амбіцій політичних лідерів. Довгі роки будуть потрібні суспільству для відродження духовності, високих моральних принципів.

Тут доречно згадати про такий важливий прояві зворотного зв'язку в організмі і суспільстві, як гомеостаз - стан динамічної рівноваги, характерне для всіх складних саморегульованих систем. Термін гомеостаз або гомеостазис (від грец. Homoios - подібний і stasis - нерухомість) введений у науку американським фізіологом У. Кенноном і широко застосовується не тільки в фізіології, а й у кібернетиці, психології та соціології. Гомеостаз забезпечує підтримку найважливіших для системи параметрів у необхідних межах. Норберт Вінер у своїй класичній праці "Кібернетика або управління і зв'язок в тварині і машині" каже: "Зворотній зв'язок не тільки бере участь у фізіологічних явищах, але й виявляється абсолютно необхідною для продовження життя. Зміна температури на півградуса за Цельсієм зазвичай є ознака хвороби, а при тривалому зміні температури на п'ять градусів життя навряд чи можлива. Покидьки організму повинні вивергатися, перш ніж вони досягнуть токсичної концентрації. Все це разом і складає наш гомеостатический механізм ". Говорячи про роль гомеостазу в суспільстві, Вінер зауважує: "У невеликій сільській громаді, яка існує досить довго, щоб у ній склалися більш-менш однакові рівні розуміння і поведінки, існують цілком гідні поваги норми піклування про знедолених, управління дорогами та іншими громадськими коштами, терпимості до тих, хто лише один-два рази порушив суспільні закони. З іншого боку, в такій громаді людині не годиться бути вище своїх сусідів. Завжди є кошти змусити його відчути силу громадської думки ".

У теорії управління дослідження гомеостатических процесів спрямовані на виявлення тих параметрів, які порушують нормальну діяльність системи та допустимих меж зміни цих параметрів при впливі на систему зовнішнього і внутрішнього середовища.

Цей аналіз систем управління дозволяє визначити найважливіші фактори, що впливають на поведінку системи і за допомогою зворотних зв'язків здійснювати контроль розвитку систем.

Зворотній зв'язок забезпечує процеси розвитку в суспільному житті за рахунок циркуляції інформації в керуючій системі і є важливим інструментом встановлення контактів між керівником і його співробітниками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =