загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

10.3. Особистих досягнень

загрузка...

Відомо безліч методів класифікації людських потреб. Найбільш простим є виділення основних фізіологічних, або первинних потреб, і психологічних або вторинних потреб.

Первинні потреби виникають з основних вимог життя і є критично важливими для фізичного існування людей.

Вторинні - носять більш абстрактний характер, оскільки йдеться про вимоги розуму і духу, ніж людського тіла.

Саме вторинні потреби ускладнюють мотиваційні зусилля менеджерів, адже практично кожне предпринимаемое ними дію впливає насамперед на вторинні потреби.

Планування управлінських впливів передбачає врахування впливу кожного з них на вторинні потреби працівників.

Зазвичай виділяють чотири основні теорії людських потреб (теорії А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак-Клелланда і К. Альдерфера). Незважаючи на деяку обмеженість, теорії людських потреб створюють тверду основу для більш розвинених мотиваційних моделей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =