загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Інноваційний менеджмент >
« Попередня Наступна »
В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Мариніна .. Економіка знань - СПб.: Пітер. - 528 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

10.3. Системи комплексної оцінки проектів '

загрузка...

Програмний продукт «Project Expert» (розробник «Про-Інвест Консалтинг» - www.pro-invest.com) призначений для проведення комплексної оцінки інвестиційних проектів і дозволяє здійснювати розрахунок всього набору показників ефективності та спроможності, необхідних для підготовки бізнес-плану інвестиційного проекту.

В основі програмних продуктів лежить методика оцінки інвестиційних проектів, розроблена Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO), а також вітчизняні «Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування», затверджені Держбудом , Мінекономіки, Мінфіном РФ в 2000 р.

Програмні продукти дозволяють: -

оформляти формувати бюджет інвестиційного проекту з урахуванням змін зовнішній середовища (інфляції, ставки рефінансування ЦБ РФ) ; -

оцінювати фінансову спроможність проекту (розраховувати показники рентабельності, оборотності і ліквідності); -

оцінювати економічну ефективність інвестицій; -

формувати основні форми фінансової звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт про прибуток, балансовий звіт); -

отримувати результати розрахунків у табличному і графічному вигляді; -

отримувати результати розрахунків російською та англійською мовами; -

програмні продукти передбачають проведення аналізу чутливості проекту до зміни основних його параметрів.

У табл. 10.1 наведено порівняльний аналіз двох програм.

Таблиця 10.1

Основні відмінності програмних продуктів * АЛЬТ-Інвест »« Project Expert »Доступність алгоритму розрахунків для перегляду та змін Відкритий програмний продукт Алгоритм розрахунку доступний для перегляду; при необхідності можлива його коригування Закритий програмний продукт.

Розрахункові формули і принцип завдання вихідних даних не можуть бути змінені користувачем www.alt.rcom.ru сайт фірми «АЛЬТ». «АЛЬТ-Інвест» «Project Expert» Захист розрахункових формул від зміни може бути встановлена ??/ знята за бажанням користувача програмного продукту Робота з Альт-Інвест »не вимагає додаткового введення пароля Робота можлива тільки за наявності у користувача спеціального пароля - ключа Кількість інсталяцій (установок ) Кількість інсталяцій програмного продукту в межах організації-користувача не обмежена Здійснюється тільки одна інсталяція програмного продукту на персональний комп'ютер користувача Організація інтерфейсу користувача У програмному продукті реалізована інтегрована система документації. Принцип інтегрованої системи документації передбачає, що при зміні вихідних даних проекту можливе оперативно відстежувати вплив цієї зміни на показники ефективності та фінансової спроможності інвестиційного проекту «Project Experts * реалізований як система послідовних вікон. Зазначені вікна призначені для введення вихідних даних за проектом або для відображення підсумкових показників проекту Специфічні можливості програм Передбачена можливість оцінки бюджетної ефективності проекту з точки зору федеральних і муніципальних органів управління Передбачена можливість побудови мережевого графіка GANTT з описом етапів інвестиційного проекту Передбачена можливість обліку та оптимізації лізингових операцій Існує версія, що дозволяє об'єднати кілька проектів в групу і оцінки інтегрованих показників по групі проектів в цілому Існує можливість об'єднання декількох проектів в групу і перегляду інтегрованих показників ефективності для групи в цілому Необхідність додаткового програмного забезпечення Реалізовано в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel.
Для роботи з програмою потрібно наявність відповідного програмного забезпечення Робота з програмним продуктом не вимагає додаткового програмного забезпечення, крім оболонки Windows Програма COMFAR-EXPERT (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) розроблена в Організації Об'єднаних Націй але промислового розвитку (UNIDO - www.unido.org).

Програма використовує цікаву систему відображення модулів з вихідними даними. Це дерево, яке можна розкривати або згортати, показуючи тільки необхідні модулі. Діалоги з вихідними даними відображаються як вузли цього дерева з білим квадратиком, після заповнення діалогу квадратик стає червоним. У міру заповнення даних стають доступні нові гілки дерева. COMFAR - чудовий аналітичний інструмент. Його можна рекомендувати для вивчення фінансового аналізу та підготовки проектів, що представляються іноземним інвесторам і не надто залежать від податків.

Програма є свого роду універсальним інструментом для опису та розрахунку всіх основних етапів інвестиційного проектування.

Інвестиційна діяльність може бути докладно описана завдяки наявності декількох самостійних розділів (наприклад, придбання землі, будівельні роботи, виробничі машини і ряд інших). Програма дозволяє використовувати кілька способів нарахування амортизації.

Опис операційної діяльності складається з дуже докладного опису витрат виробництва, які можуть бути віднесені на номінальну потужність виробництва або одиницю продукції. Програма продажів розраховується по кожному виду продукцію. Причому витрати виробництва можна розрахувати як для кожного виду продукції, так і в цілому по підприємству. Однак часто зустрічаються в практиці складні схеми формування запасів матеріальних ресурсів і схем їх оплати, нестандартні схеми продажів виробленої продукції та ряд інших ситуацій не можуть бути адекватно описані з урахуванням прийнятих в програмі припущень. В умовах складної російської економіки ці негативні моменти сильно ускладнюють використання цієї програми, особливо для поточного планування.

Фінансова діяльність включає в себе опис акціонерного і венчурного капіталу, довгострокових і короткострокових позик, розподіл прибутку. Слід зазначити, що гнучкість описи графіка отримання і повернення позикових коштів значно поступається вітчизняним програмам.

Економічне оточення включає опис валют проекту та податкового оточення. Останнє є найбільш вразливим місцем про грами для її використання, так як на відміну від вітчизняних програм вона не дозволяє використовувати для розрахунку різні види податків, визначати для них оподатковувану базу і відносити на різні види витрат відповідно до російського законодавства.

Аналітичні можливості програми досить широкі і представлені спеціальним розділом програми, який включає аналіз інвестиційних та операційних витрат, фінансової діяльності. Традиційно розраховуються три основні підсумкові форми - запланований грошовий потік, звіт про чистого прибутку і прогнозний баланс. Кожен вид аналізу представлений таблицею і набором графіків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =