загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
А. В. Попова. Міжнародне приватне право. Завтра іспит. - СПб.: Пітер - 192, 2010 - перейти до змісту підручника

10.3. МІЖНАРОДНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

загрузка...
Правила дорожнього руху встановлені Конвенцією про дорожній рух від 8 листопада 1968 з поправками від 1 травня 1974 (діє в частині організації дорожнього руху) і Протоколом про дорожні знаки і сигнали 1949 м., чинним в редакції 1968 р., набрали чинності з 1977 р. 10.3. Міжнародні автомобільні перевезення 115 Діє також Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів 1959 р. в редакції 1978 р.; Женевська митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 р. (регулює порядок оформлення митних формальностей); Європейська угода про міжнародні автомагістралях 1975 р. (регулює організацію використання автомагістралей). Умови договору міжнародного автомобільного перевезення вантажів між європейськими країнами визначаються Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (ЦМР) від 19 травня 1956 р., яка набула чинності 2 липня 1961 Дана конвенція регулює взаємовідносини перевізника і вантажовласника, які уклали договір перевезення вантажу, порядок прийому вантажу до перевезення і його видачі в пункті призначення. Конвенція застосовується до будь-якого договору автомобільного перевезення вантажів за винагороду за допомогою транспортних засобів, коли місце навантаження вантажу і місце доставки вантажу, зазначені в контракті, знаходяться на території двох різних країн, з яких принаймні одна є учасницею Конвенції, якщо перевезення провадяться державами або урядовими установами чи організаціями. Дана Конвенція не поширюється на перевезення, вироблені згідно міжнародної поштової конвенції; перевезення небіжчиків; перевезення обстановки і меблів при переїздах; перевезення між Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії та Ірландської Республікою; а також на ту частину змішаного перевезення, яка відноситься до перевезення по морю, залізниці, внутрішньому водному шляху або повітряним транспортом без перевантаження.
Договір автомобільного перевезення встановлюється накладною *, яка складається в трьох оригіналах, підписаних відправником і перевізником, причому ці підписи можуть бути віддруковані друкарським способом або замінені штемпелями відправника і перевізника, якщо це 1 Відомості, які повинна містити накладна: місце і дата її складання; ім'я та адресу відправника; ім'я та адресу транспортного агента; місце і дата прийняття вантажу до перевезення і місце його доставки, а також при необхідності інформація про заборону перевантаження вантажу; ім'я та адресу одержувача; позначення характеру вантажу і типу його упаковки; кількість вантажних місць, їх особлива розмітка і номер; вага вантажу брутто або виражена в інших одиницях виміру кількість вантажу; пов'язані з перевезенням витрати (вартість перевезення, додаткові витрати, при необхідності витрати, які відправник приймає за свій рахунок, митні збори і збори, а також інші витрати з моменту укладення договору до здачі вантажу); інструкції, необхідні для виконання митних формальностей; вказівку, що перевезення здійснюється незалежно від усякої застереження згідно вимог, встановлених Конвенцією; інструкції відправника перевізнику щодо страхування вантажу; додатковий термін виконання перевезення ; перелік документів, переданих перевізнику. 116 Тема 10. Міжнародні перевезення допускається законодавством країни, в якій складена накладна. Перший примірник накладної передається відправнику, другий супроводжує вантаж, а третій залишається у перевізника. Накладна, якщо не доведено протилежного, має силу договору щодо його умов та задоволення прийняттям вантажу перевізником. За відсутності в накладній обгрунтованих перевізником застережень мається презумпція, що вантаж і його упаковка були зовні в справному стані в момент прийняття вантажу перевізником і що кількість вантажних місць, а також їх маркування та номери відповідали вказівкам накладної.
Відправник несе відповідальність за всі витрати перевезення та збитки, завдані йому внаслідок неточності або недостатності вказівок, які він повинен привести в накладній, а також усіх інших інструкціях, які даються відправником для складання накладної або для включення в неї. Відправник має право вимагати перевірки перевізником ваги брутто або його кількості, вираженого в інших одиницях виміру. Він може також вимагати перевірки вмісту вантажних місць. Відправник несе відповідальність перед перевізником за збиток і пошкодження, заподіяні особам, обладнанню та іншим вантажам, а також за будь-які витрати, які можуть бути викликані пошкодженою упаковкою вантажу, якщо тільки при видимому або відомому перевізнику в момент прийняття вантажу пошкодженні перевізник не зробив належних застережень. Відправник зобов'язаний до доставки вантажу приєднати до накладної або надати в розпорядження перевізника необхідні документи і повідомити відомості, необхідні для виконання митних та інших формальностей. Відправник відповідальний перед перевізником за всякий збиток, що може бути заподіяна відсутністю, недостатністю або неправильністю цих документів і відомостей. Відправник або одержувач, який бажає здійснити право розпорядження вантажем, зобов'язаний надати перший екземпляр накладної, в який мають бути внесені нові інструкції, дані перевізнику, а також відшкодувати витрати і збиток, викликані виконанням цих інструкцій. Виконання інструкцій має бути можливим в той момент, коли їх отримує особа, яка буде їх виконувати; дана особа не має порушувати ходу нормальної роботи підприємства перевізника і наносити шкоди відправникам або одержувачам інших вантажів. При цьому згадані інструкції ні в якому разі не повинні призводити до розбивці вантажів на більш дрібні партії. Перевозник несе відповідальність за повну або часткову втрату вантажу; за пошкодження вантажу, що сталося в проміжок часу між прийняттям вантажу до перевезення і його здачею; за запізнення доставки. При прийнятті вантажу перевізник зобов'язаний перевірити точність записів, зроблених у накладній щодо кількості вантажних місць, а також їх маркування 10.4. Міжнародні повітряні перевезення 117 і номерів; при прийнятті вантажу перевізник зобов'язаний перевірити зовнішній стан вантажу і його упаковки, вписати в накладну обгрунтовані застереження, якщо не отримав достатньої можливості перевірити правильність записів у накладній. З будь-яких спорах, що виникають з приводу перевезень, що провадяться відповідно до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, позивач може звертатися крім компетентних судів беруть участь у Конвенції країн, зазначених за загальною згодою сторонами, до суду країни, на території якої знаходиться звичайне місце проживання відповідача , його головна контора, відділення або агентство, при посередництві яких був укладений договір перевезення, або місце доставки. Подача позовів, які можуть виникнути в результаті перевезень, може відбуватися протягом одного року. У разі злочинного вчинку або провини, яка згідно з законом, застосовуваним розбиралася справа судом, прирівнюється до злочинного вчинку, термін встановлюється в 3 роки. Порядок обчислення строків претензій в сфері міжнародних автомобільних перевезень визначається наступним чином. 1. У разі часткової втрати вантажу, його пошкодження або прострочення доставки - з дня здачі вантажу. 2. У разі втрати всього вантажу - з 30-го дня після закінчення встановленого для перевезення терміну або, якщо такої не було встановлено, з 60-го дня після прийняття вантажу перевізником до перевезення. 3. У всіх інших випадках - після закінчення тримісячного терміну з дня укладання договору перевезення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =