загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

10.3. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТУ

загрузка...
На всіх етапах розробки проектної документації керівна роль належить менеджеру проекту (у вітчизняній практиці - головному інженерові проекту, головному архітектору проекту).

У ході проектування менеджер проекту виконує наступні функції (більш докладно див главу 21):?

Контроль відповідності обсягу та строків виконаних робіт необхідного мінімуму, передбаченого контрактом;?

Підбір і залучення до проекту провідних фахівців з інженерних дисциплін, координація їх діяльності;?

Визначення раціональних термінів початку робіт з тим, щоб уникнути передчасного їх виконання;?

Коригування чисельності зайнятих працівників;?

Контроль за внесенням змін до проекту;?

Контроль за факторами, умовами і документами, які можуть збільшити вартість робіт;?

Перевірка дотримання послідовності і пріоритетів, обраних в процесі планування робіт;

Про забезпечення кращого вибору стандартних матеріалів і устаткування в максимально можливому числі ситуацій, забезпечення мінімальної номенклатури застосовуваних виробів; ?

Підготовка та реалізація угоди з ліцензіаром;?

Підготовка та контроль за дотриманням плану проектних робіт, увязанного із загальним планом проекту;

Про розробка, спільно із замовником, завдання на проектування.

Залежно від масштабу і складності проекту функції менеджера на етапі проектування можуть бути покладені як на менеджера всього проекту, так і спеціально призначеного проект-менеджера, що працює в команді під РУКОВ дством головного менеджера.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =