загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Митне право >
« Попередня Наступна »
Х.А. Андріашін, В.Г. Корбани. МИТНЕ ПРАВО М.: "Магістр". - 367 стр. Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

10.3. Експертизи і дослідження при здійсненні митного контролю

загрузка...

Експертиза товарів, транспортних засобів або документів, що містять відомості про товари та транспортні засоби або про вчинення операцій (дій) щодо них, призначається у випадках, якщо при здійсненні митного контролю для роз'яснення виникаючих питань необхідні спеціальні пізнання.

Експертиза проводиться експертами митних лабораторій, а також інших відповідних організацій або іншими експертами, котрі призначаються митними органами. Як експерт може бути призначено будь-яка особа, що володіє необхідними спеціальними знаннями для дачі висновку. Для проведення експертизи експерт залучається на договірній основі. При призначенні експертизи з ініціативи декларанта або іншої зацікавленої особи зазначені особи мають право представити митним органам пропозиції щодо кандидатури експерта.

Термін проведення експертизи не повинен перевищувати:

строків тимчасового зберігання (ст. 103 ТК), якщо випуск товарів не здійснюється до отримання результатів експертизи;

шести місяців, якщо експертиза проводиться щодо транспортних засобів;

одного року в інших випадках (ст. 378 ТК).

На підставі проведених досліджень і з урахуванням їх результатів експерт дає висновок у письмовій формі від свого імені.

При недостатній ясності чи повноти висновку може бути призначена додаткова експертиза, доручається цим же або іншим експертам чи організації.

Експерт має право:

1) знайомитися з матеріалами, що відносяться до предмета експертизи;

2) за згодою митного органу залучати до виробництва експертизи інших експертів;

3) запитувати додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи;

4) відмовитися від дачі висновку, якщо надані йому матеріали є недостатніми або якщо він не володіє необхідними знаннями для проведення експертизи.

Митний орган, що призначив експертизу, вручає декларанту або іншим особам, що володіють повноваженнями щодо товарів і (або) транспортних засобів, якщо ці особи відомі, копію висновку експерта або його повідомлення про неможливість дати висновок.

При призначенні і проведенні експертизи декларант, інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів і (або) транспортних засобів, та їх представники мають право:

1) мотивовано заявляти відвід експерту;

2) заявляти клопотання про призначення конкретного експерта;

3) заявляти клопотання про постановку додаткових питань експерту для отримання по них висновки;

4) бути присутнім з дозволу митного органу, який призначив експертизу, при проведенні експертизи і давати пояснення експерту;

5) брати проби і зразки товарів (стаття 383);

6) знайомитися з висновком експерта або його повідомленням про неможливість дати висновок і отримати копію такого висновку або повідомлення;

7) клопотати про проведення додаткової або повторної експертизи.

При відмові у задоволенні клопотання посадова особа митного органу має в письмовій формі мотивовано повідомити про це особу, яка подала клопотання.

Посадова особа митного органу при проведенні митного контролю мають право брати проби або зразки товарів, необхідні для дослідження. Порядок взяття проб і зразків регламентований ст. 383 ТК.

У необхідних випадках для участі у конкретних дій при проведенні митного контролю може бути притягнуто не зацікавлений в результатах таких дій фахівець, що володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для надання сприяння митним органам, в т.ч . при застосуванні технічних засобів.

Залучення особи як фахівця здійснюється на договірній основі.

Фахівець має право:

1) знайомитися з матеріалами, що відносяться до предмета дій, скоєних з його участю;

2) з дозволу посадової особи митного органу задавати питання, які стосуються предмета відповідних дій, учасникам таких дій;

3) знайомитися з документами, що оформляється за результатами вчинення дій при проведенні митного контролю, в яких він брав участь, і робити заяви або зауваження з приводу скоєних ним дій, що підлягають занесенню до такі документи.

Спеціаліст зобов'язаний:

1) брати участь у здійсненні дій, що потребують спеціальних знань, давати пояснення з приводу скоєних ним дій;

2 ) засвідчити своїм підписом факт вчинення зазначених дій, їх зміст і результати.

Після закінчення дослідження проби або зразки товарів повертаються їх власнику, за винятком випадків, коли такі проби або зразки підлягають знищенню або утилізації відповідно до законодавства Російської Федерації, а також коли витрати на повернення проб або зразків перевищують їх вартість.

Запитання для самопідготовки

1. Дайте визначення поняттю "митний контроль".

2. Поясніть принципи проведення митного контролю.

3. Де створюються зони митного контролю?

4. Перерахуйте форми митного контролю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =