загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

10.2. Типи комунікаційних комунікацій

загрузка...
Функція комунікації, як і всі інші, характеризується множинністю типів і форм, способів і методів її реалізації. Розглянемо, як дана функція класифікується в діяльності керівника.

За ознакою орієнтації комунікацій керівника вони поділяються на зовнішньо-та внутрішньоорганізаційні. Під внешнеорганізаціонние комунікаціях керівника особливу роль відіграє представницька функція. Керівник, контактуючи з паритетними йому керівниками суміжних організацій і з вищестоящими керівниками, персоніфікує (уособлює) організацію в цілому, представляє її у зовнішньому середовищі. Це специфічний тип комунікацій.

Керівник виступає за участі в роботі вищих інстанцій в якості підлеглого (явище маргінальності його комунікативної поведінки).

Внутрішньоорганізаційні комунікації діляться на вертикальні і горизонтальні. Вертикальні - це обмін інформацією між ієрархічними рівнями організації, горизонтальні - обмін в межах паритетних рівнів. Вертикальні комунікації поділяються на низхідні і висхідні. Перші - розпорядження і накази керівника, друга - система каналів руху «знизу вгору». Визначальне значення для функціонування організації має поєднання вертикальних і горизонтальних комунікацій.

Комунікації традиційно поділяються на формальні і неформальні. Формальні канали визначаються структурою організації, її цілями і завданнями. Неформальні - це ті контакти, які реалізуються крім формальних каналів. Вони мають ряд різновидів: неформальні контакти між рядовими членами організації, між керівником і виконавцями, зв'язку керівника з зовнішнім середовищем (феномен «великих зв'язків»). Особлива роль належить чутками, що створює соціальну мікросередовище організації. Спеціальні дослідження показали, що, незважаючи на стійке

74

упередження проти такого роду комунікативного явища, чутки достовірні не менш ніж у 80% випадків, а щодо внутрішньоорганізаційні справ цей показник досягає 99% (!). За формою організаційні комунікації поділяються на вербальні (усні), письмові, комбіновані, візуальні, аудіоціонние та ін

Класифікуються також комунікації за ознакою того етапу організаційного функціонування, де вони мають переважне значення. Це - комунікації при прийомі на роботу, при орієнтуванні в колі обов'язків, в процесі діяльності, її оцінки й у ході контролю над нею.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон