загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

10.2. Вільний вибір видів і форм діяльності

загрузка...
Ринковій економіці властиві численні ознаки, однак головна її ознака все ж можна виділити. Це, як уже згадувалося, принцип свободи господарської діяльності.

Природно, економічна свобода, як і політична, соціальна, духовна, моральна, обмежена суспільно встановлюваними межами, що не дозволяють їй вилитися в анархію, перетворитися на засіб неприборканого економічного свавілля. Без системи суспільних обмежень свобода одних стане «кліткою» для інших. У той же час наявність обмежень не свідчить, що в умовах їх дії свобода скута до межі. Все питання в тому, який рівень обмежень. Звужуючи обмеження, можна звести зону економічної свободи до нуля, а розширюючи вільний економічний простір, можна зробити його і за наявності обмежень не сковує господарську діяльність, ініціативу і заповзятливість.

Головний принцип ринкової економіки декларує право будь-якого господарюючого суб'єкта, будь то людина, сім'я, група, колектив підприємства, вибирати доцільний, вигідний, вид економічної діяльності і здійснювати цю діяльність в будь допустимої державним законом формі.

Під видами економічної діяльності мається на увазі виробництво різноманітних видів продукції, товарів, надання послуг, а також торгово-посередницька, фінансово-кредитна, науково-інформаційна,

79

управлінська діяльність. Словом, будь-які види дій у сфері виробництва, розподілу і перерозподілу, обміну, споживання та використання суспільного продукту, які не заборонені законом як злочинні, кримінальні.

Закон же покликаний обмежувати і забороняти тільки ті види економічної і господарської діяльності, які представляють реальну небезпеку життю і свободі людей, суспільній стабільності, суперечать нормам моралі. Все інше повинне бути дозволене як в формі індивідуальній трудовій, так і в групових, колективних і державних формах діяльності, не обмежених рамками регіону і навіть країни.

У ринковій економіці знімаються заборони не тільки на виробництво, а й на продаж і перепродаж, обмін товарів як самими товаровиробниками, так і будь-якими посередниками, що стоять між виробниками та споживачами. На певних умовах відкривається доступ всіх економічних суб'єктів, у тому числі індивідуалів, приватників, до традиційно державним робіт і послуг, включаючи науку, освіту, медичне обслуговування, транспортні послуги, послуги зв'язку.

Таким чином, у ринковій економіці діє наступний початковий принцип: «Кожен суб'єкт має право обирати для себе довільну форму економічної, господарської діяльності, крім заборонених законом зважаючи на їх суспільної небезпеки».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =