загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конкурсне право >
« Попередня Наступна »
Е.С. Юлова. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). М.: МГИУ. - 263 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

10.2. Зміст фінансового оздоровлення

загрузка...
1. Боржник продовжує здійснювати свою підприємницьку або іншу діяльність, брати участь у цивільному обороті. При цьому він здійснює заходи з відновлення своєї платоспроможності і при появі вільних грошових коштів проводить розрахунок з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру, відповідно до затвердженого графіка. Підстави зміни графіка погашення заборгованості:
1) невиконання боржником графіка (непогашення заборгованості у встановлені терміни і (або) у встановлених розмірах);
2) перевищення розміру вимог кредиторів , включених до реєстру, більш ніж на 20% розміру вимог кредиторів, погашення яких передбачено графіком. Тут розгляд кредиторами питання про зміну графіка необхідно тому, що надане забезпечення більш не покриває всі зобов'язання боржника.
Порядок зміни графіка погашення заборгованості:
A. При наявності першої підстави зміни графіка засновники (учасники, власник майна) боржника, треті особи, які надали забезпечення, не пізніше ніж через 14 днів з дати, передбаченої графіком, має право звернутися до зборів кредиторів з клопотанням про затвердження внесених в графік погашення заборгованості змін або погасити вимоги кредиторів відповідно до графіка погашення заборгованості. Копія клопотання направляється адміністративному керуючому.
Б. Адміністративний керуючий скликає збори кредиторів не пізніше ніж через 14 днів з дати отримання клопотання.
B. Збори кредиторів, у разі прийняття рішення про внесення змін у графік погашення заборгованості, має право звернутися до арбітражного суду з клопотанням про затвердження внесених в графік погашення заборгованості змін. Таким чином, кредитори можуть висловити довіру боржнику і збільшити відстрочку виконання своїх вимог. Збори кредиторів може звернутися до осіб, що надали забезпечення, з пропозицією про збільшення розміру забезпечення.
106
У разі відмови зборів кредиторів затвердити внесення в графік погашення заборгованості зміни збори кредиторів приймає рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про дострокове припинення фінансового оздоровлення.
Г. Арбітражний суд має право винести ухвалу про внесення в графік погашення заборгованості змін, але тільки щодо тих вимог, які включені до реєстру вимог кредиторів.
Внесення змін у графік погашення заборгованості не може бути підставою для відмови осіб, які надали забезпечення, від виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості.
2. Органи управління боржника продовжують здійснювати свої повноваження, але з обмеженнями, встановленими нормами конкурсного права. Зазначені обмеження, як і в процедурі спостереження, спрямовані на забезпечення збереження та раціонального використання майна боржника. У порівнянні з обмеженнями, встановленими для органів управління в процедурі спостереження, їх можна оцінити як більш значні.
У зв'язку з тим, що на цій стадії банкрутства кредитори вже виявлені, комітет кредиторів обрано, а також, як правило, в справі бере участь особа, яка надала забезпечення, контроль дій органів управління боржника здійснює не тільки адміністративний керуючий, а й збори (комітет) кредиторів, особа, яка надала забезпечення, а також кредитор, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника.
Суб'єкти, які здійснюють контроль угод і рішень боржника:
А. Зібрання (комітет) кредиторів. Боржник не має права без його згоди здійснювати наступні операції або кілька взаємопов'язаних угод:
- у вчиненні яких у боржника є зацікавленість;
- які пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження майна, балансова вартість
107
якого складає більше 5% балансової вартості активів боржника;
- тягнуть за собою видачу позик ( кредитів), видачу поручительств і гарантій, а також установа довірчого управління майном боржника;
- тягнуть за собою виникнення будь-яких нових зобов'язань боржника, якщо розмір грошових зобов'язань боржника, що виникли після введення ФО, вже перевищив 20% суми вимог, включених до реєстру вимог кредиторів.
Б. Зібрання (комітет) кредиторів спільно з особою, що надала забезпечення. Боржник не має права без згоди цих осіб приймати рішення про свою реорганізацію.
В. Адміністративний керуючий. Боржник не має права без його згоди здійснювати угоди або кілька взаємопов'язаних угод, які:
- збільшують кредиторську заборгованість боржника більш ніж на 5% суми вимог кредиторів, включених до реєстру на дату введення фінансового оздоровлення;
- пов'язані з придбанням або відчуженням будь-якого майна боржника, за винятком реалізації готової продукції (робіт, послуг), виготовленої чи реалізованої боржником у процесі звичайної господарської діяльності;
- тягнуть за собою поступку прав вимог, переведення боргу;
- тягнуть за собою отримання позик (кредитів).
Адміністративний керуючий має право звертатися до арбітражного суду з клопотанням про вжиття додаткових заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про скасування таких заходів.
Як і в ході спостереження, керуючий має право пред'являти до арбітражного суду від свого імені вимоги про визнання недійсними угод і рішень, а також про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, укладених або виконаних боржником з порушенням вимог Закону про банкрутство.
Г. Кредитор, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника. Боржник має права відчужувати, розпоряджатися
108
ся або обтяжувати предмет застави тільки за згодою такого кредитора, якщо інше не передбачено федеральним законом або договором застави і не випливає із суті застави .
Угоди, здійснені боржником з порушенням перелічених вимог, є оспорімих і можуть бути визнані недійсними за заявою осіб, які беруть участь у справі про банкрутство.
Аналогічно наслідків введення спостереження, внаслідок введення ФО:
- забороняється задоволення вимог засновника (уча-
ників) боржника про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його засновників (учасників), викуп боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю);
- забороняється виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів.
3. Адміністративний керуючий виробляє опублікування відомостей про введення ФО в порядку, аналогічному опублікуванню відомостей про введення спостереження.
4. Адміністративний керуючий веде контроль за ходом виконання плану ФО і графіка погашення заборгованості для попередження порушення боржником прав та інтересів кредиторів. Керуючий зобов'язаний:
- розглядати звіти боржника про хід виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості;
- здійснювати контроль за своєчасним виконанням боржником поточних вимог кредиторів;
- здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою перерахування грошових коштів на погашення вимог кредиторів;
- у разі невиконання боржником графіка протягом більш ніж 5 днів вимагати від осіб, які надали забезпечення, виконання обов'язків, що випливають з наданого забезпечення.
У цих цілях адміністративний керуючий має право:
- брати участь в інвентаризації у разі її проведення боржником;
109
- вимагати від керівника боржника інформацію про поточну діяльність боржника.
5. Адміністративний керуючий веде роботу з кредиторами боржника. Адміністративний керуючий зобов'язаний:
- вести реєстр вимог кредиторів, за винятком слу-
чаїв, коли цей обов'язок покладено зборами кредиторів на реєстроутримувача;
- скликати збори кредиторів у разі невиконання графіка погашення заборгованості та в інших випадках, передбачених законом;
- надавати зборам кредиторів (комітету кредиторів) інформацію про хід виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості;
- надавати зборам кредиторів свої висновки про хід виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості.
Адміністративний керуючий має право надавати інформацію кредиторам про угоди і рішеннях, на вчинення (прийняття) яких він дав згоду.
6. Обмеження майнових прав кредиторів в ході ФО. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення наступають наступні наслідки:
а) аналогічні наслідків введення спостереження:
- вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про
сплаті обов'язкових платежів, термін виконання яких настав на дату введення фінансового оздоровлення, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням порядку пред'явлення вимог до боржника, встановленого Законом про банкрутство;
- призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, за винятком виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення ФО рішень про стягнення заборгованості за вимогами кредиторів 1-й і 2-ї черги; про витребування майна з чужого незаконного володіння;
- скасовуються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів.
110
б) наслідки, характерні тільки для введення ФО:
- арешти на майно та інші обмеження боржника в годину-
ти розпорядження належним йому майном можуть бути накладені, але виключно в рамках процесу про банкрутство;
- не нараховуються неустойки, підлягають сплаті відсотки та інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до дати введення ФО.
Але майнові інтереси кредиторів забезпечуються тим, що на суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, що підлягають задоволенню згідно з графіком, нараховуються відсотки у розмірі ставки рефінансування ЦБ РФ 1. Відсотки підлягають нарахуванню з дати введення ФО і до дати погашення вимог кредитора, а якщо таке погашення не відбулося - до дати визнання боржника банкрутом.
Неустойки, а також суми завданих збитків у формі упущеної вигоди, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам, підлягають погашенню в ході ФО відповідно до графіка погашення заборгованості після задоволення всіх інших вимог кредиторів. Цей принцип переважного задоволення вимог по основному боргу послідовно проводиться у всіх положеннях законодавства про банкрутство.
Розрахунки за зобов'язаннями боржника, строк виконання яких настав до дати введення ФО, здійснюються виключно відповідно до Закону про банкрутство. Тобто вимоги кредиторів за такими зобов'язаннями можуть бути задоволені тільки після початку розрахунків з кредиторами.
Вимоги кредиторів розглядаються арбітражним судом у порядку, аналогічному встановлення вимог кредиторів у ході спостереження.
Вимоги кредиторів, пред'явлені в ході ФО і включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються не пізніше ніж через 1 місяць з дати закінчення виконання зобо-
Ставка рефінансування Банку Росії з 19 червня 2007 встановлена ??у розмірі 10% річних (Телеграма ЦБ РФ від 18.06.07 № 1839-У).
111
нізацією відповідно до графіка погашення заборгованості, якщо інше не передбачено Законом про банкрутство.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =