загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Організаційна поведінка >
« Попередня Наступна »
Г. Р. Латфуллін, О. Н. Громова. «Організаційна поведінка: Підручник для вузів»: ЗАТ Видавничий дім «Пітер»; Санкт-Петербург, 2004 - перейти до змісту підручника

10.2. Навчання при входженні в організацію

загрузка...

Необхідною умовою успішного входження в організацію є вивчення системи цінностей, правил, норм і поведінкових стереотипів, характерних для даної організації. Немає необхідності вивчати всю сукупність цінностей і норм, що існують в організації. Однак необхідно знати ті з них, які є ключовими для першого етапу взаємодії людини з організаційним оточенням, тобто ті цінності, без знання яких можуть виникнути нерозв'язні конфлікти між людиною і оточенням. Встановлення систем такого роду норм і цінностей і відповідне їх опис є важливим завданням керівництва, зокрема осіб, відповідальних в організації за кадрову роботу. Для вступника організацію людини абсолютно необхідно усвідомлювати значущість цього навчання і розглядати його як частину «ціни», яку він повинен «заплатити» за входження в організацію. Він повинен розуміти, що навчання на етапі входження допоможе йому істотно скоротити «плату» за конфлікти, які виникатимуть у майбутньому між ним і організаційним оточенням.

Основними сторонами життєдіяльності організації, ціннісні, поведінкові та нормативні характеристики яких в першу чергу повинен вивчити людина, що входить в організацію, є:

- місія і основні цілі організації;

- допустимі і бажані кошти, які можуть бути використані для досягнення цілей організації;

- імідж і відмітний образ, який має і створює організація;

- принципи, правила і норми, що забезпечують відмінні особливості та існування організації як єдиного організму;

- обов'язки, які повинен буде взяти на себе людина, вступивши в певну роль в організації;

- поведінкові стандарти, яким повинен буде слідувати людина, виконуючи задану роботу.

У вітчизняній літературі [1] в залежності від того, хто входить в організацію, виділяють два принципово різних підходи до навчання.

Перший процес навчання стосується людини, що представляє норми і цінності організації з тієї причини, що його попередній досвід був пов'язаний з роботою в схожій за цінностями, нормам і поведінковим стереотипам організації. У цьому випадку новому члену організації необхідно в основному сконцентруватися на з'ясуванні конкретних форм прояву знайомих йому норм і принципів поведінки і спілкування для того, щоб підлаштувати свою поведінку в конкретних умовах. Необхідні знання та інформацію він може отримати, спостерігаючи поведінку окремих людей, при бесідах з колегами і керівництвом і шляхом отримання інструктажу з боку відповідних осіб.

Другий процес розгортається тоді, коли вхідний в організацію людина приходить із середовища з істотно відмінними цінностями і нормами поведінки. У цьому випадку постає дуже серйозне завдання пізнання себе як носія іншої системи цінностей і норм і відходу від цих норм і цінностей. А вже тільки після цього може початися процес засвоєння нових норм і цінностей, які існують в організації та яким людина повинна слідувати, стаючи членом нової для себе організації. Другий процес навчання при входженні людини в організацію істотно складніше першого. Він вимагає не тільки уважного вивчення того, що робиться в організації, як поводяться її члени, але й глибокого вивчення своєї власної поведінки з метою відмови від поведінкових норм, неприйнятних у новій організації, перегляду окремих цінностей відповідно з тим, які цінності прийняті в організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =