загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Митне право >
« Попередня Наступна »
Х.А. Андріашін, В.Г. Корбани. МИТНЕ ПРАВО М.: "Магістр". - 367 стр. Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

10.2. Форми та порядок проведення митного контролю

загрузка...

У статті 366 наведено вичерпний перелік тих форм митного контролю, які можуть застосовуватися при митних операціях:

1) перевірка документів і відомостей;

2) усне опитування;

3) отримання пояснень;

4) митне спостереження;

5) митний огляд товарів і транспортних засобів;

6) митний огляд товарів і транспортних засобів;

7) особистий огляд;

8) перевірка маркування товарів спеціальними марками, наявність на них ідентифікаційних знаків;

9) огляд приміщень та територій для цілей митного контролю;

10) митна ревізія.

Названі форми митного контролю детально регламентуються відповідними статтями (ст. ст. 367 - 376) ТК.

1. Перевірка документів та відомостей.

Перевірка документів та відомостей здійснюється з метою встановлення їх автентичності та достовірності які у них відомостей, а також правильності їх оформлення. Вона полягає у їх вивченні з метою встановлення відповідності нормам митного законодавства та повноти оформлення.

Документи, необхідні для митного контролю, згідно з п. п. 28 - 30 ч. 1 ст. 11 Митного кодексу, класифіковані в наступні групи:

1) транспортні (перевізні) документи - коносамент, накладна або інші документи, що підтверджують наявність і зміст договору перевезення товарів і супроводжуючі товари і транспортні засоби при міжнародних перевезеннях;

2) комерційні документи - рахунок-фактура (інвойс), відвантажувальні та пакувальні листи та інші документи, що використовуються відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, законодавством Російської Федерації або звичаями ділового обороту при здійсненні зовнішньоторговельної та іншої діяльності і які в силу закону, угоди сторін або звичаїв ділового обороту використовуються для підтвердження здійснення угод, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон, якщо з цього Кодексу не випливає інше;

3) митні документи - документи, що складаються виключно для митних цілей.

Перевірка відомостей, що містяться в документах, здійснюється за допомогою їх зіставлення з інформацією, одержуваної з інших джерел (аналітично, дані спеціальної митної статистики, митні ревізії).

Також можуть підлягати перевірці інші документи і які у них дані, необхідні для митного контролю. До таких документів можуть бути віднесені установчі документи, що підтверджують право заняття зовнішньоекономічною діяльністю, сертифікати якості, відповідності, дозвільні документи, що видаються іншими державними органами, військові пропуску та ін

Перевірка документів та відомостей полягає в їх вивченні з точки зору відповідності діючим нормам митного законодавства, повноти та достовірності відомостей для митних цілей.

Митний орган запитує такі документи та відомості в письмовій формі і встановлює термін для їх подання, який повинен бути достатній для цього.

2. Усне опитування.

Усний опитування як форма митного контролю також проводиться при виробництві митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Опитуванню підлягають фізичні особи, а також особи, які є представниками організацій, що володіють повноваженнями у відношенні оформлюваних товарів (транспортних засобів), наприклад фахівець з митного оформлення у разі митного декларування товарів митним брокером.

Усне опитування проводиться без оформлення пояснень зазначених осіб у письмовій формі.

3. Отримання пояснень.

Що стосується отримання пояснень, то дана форма митного контролю відрізняється від усного опитування тим, що в ході її здійснення посадова особа митного органу отримує відомості про обставини, що мають значення для проведення митного контролю.

Більше того, митні органи вправі отримувати пояснення від будь-яких осіб, які мають відношення до переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів (декларанти, перевізники, експедитори та ін особи). Отримання пояснень оформляється у письмовій формі.

--------------------------------

Про затвердження форми документа. Наказ ГТК Росії від 24 листопада 2003 р. N 1323.

4. Митне спостереження.

Митне спостереження являє собою гласне і цілеспрямоване візуальне спостереження посадовою особою митного органу за перевезенням товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, вчиненням з ними вантажних та інших операцій.

Митне спостереження може бути систематичним або разовим, безпосереднім або опосередкованим (із застосуванням спеціальних технічних засобів).

--------------------------------

Про затвердження переліку та порядку застосування технічних засобів. Наказ ГТК Росії від 29 жовтня 2003 р. N 1220.

5. Митний огляд товарів і транспортних засобів.

Митний огляд товарів і транспортних засобів - зовнішній візуальний огляд товарів, багажу фізичних осіб, транспортних засобів, вантажних ємностей, митних пломб, печаток та інших засобів ідентифікації товарів для цілей митного контролю, проводиться уповноваженими посадовими особами митного органу, якщо такий огляд не пов'язаний з розкриттям транспортного засобу або його вантажних приміщень і порушенням упаковки товарів.

У зоні митного контролю митний огляд товарів і транспортних засобів може проводитися за відсутності декларанта, інших осіб, що володіють повноваженнями щодо товарів і транспортних засобів, та їх представників, за винятком випадків, коли зазначені особи виявляють бажання бути присутнім при митному огляді.

За результатами митного огляду товарів і транспортних засобів посадовими особами митних органів може бути складений акт за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі митної справи, якщо результати такого огляду можуть знадобитися надалі.

6. Митний огляд.

Митний огляд - проводиться уповноваженими посадовими особами митного органу огляд товарів і транспортних засобів, пов'язаний із зняттям пломб, печаток та інших засобів ідентифікації товарів, розкриттям упаковки товарів або вантажного приміщення транспортного засобу або ємностей, контейнерів та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари.

Митний огляд товарів проводиться після прийняття митної декларації на товари. До подачі митної декларації на товари, що ввозяться на митну територію РФ, митний огляд може проводитися з метою ідентифікації товарів для митних цілей або за наявності інформації про порушення митного законодавства РФ з метою перевірки такої інформації, а також проведення митного контролю на основі вибіркової перевірки.

Уповноважена посадова особа митного органу, прийнявши рішення про проведення митного огляду, повідомляє про це декларанта або інша особа, що володіє повноваженнями щодо товарів і (або) транспортних засобів, якщо воно відоме. При митному огляді товарів і транспортних засобів можуть бути присутніми, а на вимогу уповноваженої посадової особи митного органу зобов'язані бути присутніми зазначені особи або їх представники. За відсутності представника, спеціально уповноваженого перевізником, таким є фізична особа, яка керує транспортним засобом.

Митний орган має право проводити митний огляд товарів і транспортних засобів у відсутності декларанта, інших осіб, що володіють повноваженнями щодо товарів і (або) транспортних засобів, та їх представників у випадках:

1) неявки вказаних осіб;

2) існування загрози державній безпеці, громадському порядку, життю і здоров'ю людини, тваринам, рослинам, довкіллю, збереження культурних цінностей і за інших обставин, що не терплять зволікання (у тому числі якщо є ознаки, що вказують на те, що товари є легкозаймистими речовинами, вибухонебезпечними предметами, вибуховими, отруйними, небезпечними хімічними та біологічними речовинами, наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими, отруйними, токсичними, радіоактивними речовинами, ядерними матеріалами та іншими подібними товарами, якщо товари поширюють сморід);

3) пересилання товарів у міжнародних поштових відправленнях;

4) залишення на митній території Російської Федерації товарів і транспортних засобів у порушення митного режиму, що передбачає вивезення товарів і транспортних засобів з такої території.

Митний огляд товарів і транспортних засобів у зазначених випадках проводиться у присутності понятих.

За результатами митного огляду складається акт у двох примірниках. Другий примірник акта вручається особі, що володіє повноваженнями щодо товарів і (або) транспортних засобів, або його представнику, якщо ця особа встановлено (п. 6 ст. 372 ТК).

--------------------------------

Типова форма доручення на проведення митного огляду, а також Інструкція про порядок заповнення, реєстрації, зберігання та обліку доручень на огляд оголошені розпорядженням ГТК Росії від 18 грудня 2003 р. N 689-р (Додаток 1 - 2).

7. Особистий огляд.

Особистий огляд - це виняткова форма митного контролю і застосовується щодо фізичних осіб.

Використання особистого огляду можливо за наявності підстав припускати, що фізична особа приховує при собі і добровільно не видає товари:

заборонені до ввезення на митну територію Російської Федерації та вивезення за її межі;

переміщувані з порушенням порядку, встановленого ТК РФ.

При цьому фізична особа повинна дотримуватися через державний кордон Російської Федерації і перебувати в зоні митного контролю (місці виробництва митного оформлення) або транзитній зоні аеропорту, відкритого для міжнародного сполучення.

Місця виробництва митного оформлення можуть бути не тільки в міжнародних морських і повітряних портах, автомобільних пунктах пропуску через Державний кордон, а й на транспортних засобах, наприклад у залізничних складах.

Рішення про проведення особистого огляду приймається начальником митного органу або особою, що його заміщає, у письмовій формі шляхом накладення резолюції на рапорті посадової особи митного органу або оформляється окремим актом.

Перед початком особистого огляду посадова особа митного органу зобов'язане оголосити фізичній особі рішення про проведення особистого огляду, ознайомити фізична особа з його правами та обов'язками при проведенні такого огляду і запропонувати добровільно видати приховувані товари.

Факт ознайомлення фізичної особи з рішенням про проведення особистого огляду засвідчується зазначеною особою шляхом відповідного напису на рішенні про проведення огляду. У разі відмови від вчинення таких дій про це робиться відмітка на рішенні про проведення особистого огляду, який засвідчується підписом посадової особи митного органу, що оголосив рішення про проведення особистого огляду.

Особистий огляд проводиться посадовою особою митного органу однієї статі з оглядаємо особою в присутності двох понятих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Доступ в це приміщення інших фізичних осіб і можливість спостереження за проведенням особистого огляду з їх сторони повинні бути виключені.

При особистому огляді неповнолітнього чи недієздатного фізичної особи мають право бути присутніми його законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники) або особи, його супроводжуючі.

Особистий огляд повинен проводитися в коректній формі, яка виключає приниження гідності особи і заподіяння неправомірного шкоди здоров'ю та майну оглядаємо особи, в межах, необхідних для виявлення прихованих фізичною особою при собі товарів.

 До обов'язків оглядаємо особи відноситься виконання вимог і розпоряджень посадової особи митного органу, що проводить особистий огляд. При цьому додивлятися особа вправі: 

 знайомитися з рішенням про проведення особистого огляду; 

 ознайомитися зі своїми правами та обов'язками; 

 добровільно видати приховувані предмети; 

 давати пояснення, заявляти клопотання; 

 користуватися зрозумілою йому мовою або послугами перекладача; 

 знайомитися із змістом акта особистого огляду і робити зауваження на нього, а також отримати другий примірник цього акта; 

 оскаржувати дії посадових осіб митного органу. 

 Про проведення особистого огляду складається акт. 

 -------------------------------- 

 Про затвердження форми акта проведення особистого огляду.

 Наказ ГТК Росії від 20 жовтня 2003 р. N 1165. 

 Акт підписується посадовою особою митного органу, що проводив особистий огляд, фізичною особою, щодо якої було проведено особистий огляд (його законним представником), понятими, а при обстеженні тіла оглядаємо - медичним працівником. Другий примірник акта підлягає врученню особі, щодо якого було проведено особистий огляд (його законному представнику). 

 8. Перевірка маркування товарів спеціальними марками, 

 наявності на них ідентифікаційних знаків. 

 Митні органи здійснюють перевірку наявності на товарах або їх упаковці спеціальних марок, ідентифікаційних знаків чи інших способів позначення товарів, які використовуються для підтвердження легальності їх ввезення на митну територію Російської Федерації у випадках, передбачених федеральними законами та іншими правовими актами Російської Федерації. 

 Згідно ст. 390 Митного кодексу ідентифікація виражається у використанні в митних цілях пломб, печаток, буквеної та інший маркування, ідентифікаційних знаків, транспортних (перевізних), комерційних та інших документів, проставлення штампів, взяття проб і зразків товарів, їх докладний опис. Складання креслень, виготовлення масштабних зображень, фотографій, ілюстрації та інших засобів ідентифікації з обов'язковим фіксуванням застосованого виду ідентифікації в митних документах допомогою проставлення особистої номерної печатки та підпису. 

 Існує кілька видів маркування: товарна, отправительская, спеціальна, транспортна. 

 1) Товарна маркування - найменування товару, заводська марка, номери замовлень, наряду, сорт, дата випуску. 

 2) Відправне маркування - країна, найменування відправника та одержувача, пункту відправлення та призначення, загальна кількість місць, вага брутто, нетто. 

 3) Спеціальна маркування - попереджувальні написи і позначення (верх, чи не кантувати, боїться вогкості і т.п.), розпорядчі способи поводження з товаром при зберіганні, проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, перевезень. 

 4) Транспортне маркування - число місць в партії, що перевозиться по одному транспортному документу, порядковий номер вантажного місця в партії. 

 Відсутність на товарах спеціальних марок, ідентифікаційних знаків чи інших способів позначення товарів розглядається як підтвердження факту ввезення товарів на митну територію Російської Федерації без виробництва митного оформлення та випуску товарів, якщо особа, у якої такі товари виявлені, не доведе протилежне. 

 9. Огляд приміщень і територій. 

 Огляд приміщень і територій являє собою візуальне дослідження посадовими особами митних органів місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і (або) транспортні засоби. 

 Огляд приміщень і територій проводиться з метою підтвердження наявності товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, умовно випущених, на складах тимчасового зберігання, митних складах, у приміщеннях магазинів безмитної торгівлі, та відповідності умовам митних режимів і процедур. 

 Огляд приміщень і територій проводиться при: 

 наявності інформації про втрату товарів і транспортних засобів; 

 їх відчуженні; 

 розпорядженні ними іншими способами; 

 використанні в порушення вимог і умов, встановлених ТК. 

 Огляд приміщень і територій може проводитися митними органами в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, в зонах митного контролю, створених уздовж митного кордону, а також в осіб, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю ввезеними товарами, за наявності інформації. 

 Підставою для проведення огляду приміщень та територій є припис, підписаний начальником митного органу або особою, що його заміщає. 

 Огляд приміщень і територій має проводитися в мінімальний період часу, необхідний для його проведення, і не може тривати більше одного дня. 

 За результатами огляду складається акт за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі митної справи. Другий примірник зазначеного акта вручається особі, чиї приміщення або території оглядалися. 

 10. Митна ревізія. 

 Під митної ревізією розуміється перевірка факту випуску товарів, а також достовірності відомостей, зазначених у митній декларації та інших документах, що подаються при митному оформленні, шляхом зіставлення цих відомостей з даними бухгалтерського обліку та звітності, з рахунками, з іншою інформацією, наявною у перевірених осіб. Для цілей проведення митної ревізії митні органи вправі використовувати результати інвентаризації, проведеної особою, що володіє повноваженнями щодо товарів або здійснюють зберігання таких товарів, або контролюючими органами, аудиторські висновки, а також акти й висновки, складені державними органами. 

 -------------------------------- 

 Про затвердження порядку організації та проведення митної ревізії. Наказ ГТК Росії від 21 жовтня 2003 р. N 1179. 

 Основними цілями проведення митної ревізії є: 

 перевірка дотримання заходів митно-тарифного регулювання та заборон та обмежень, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності; 

 виявлення фактів ухилення від сплати митних платежів; 

 виявлення ознак злочинів або адміністративних правопорушень у сфері митної справи, їх попередження і припинення. 

 Митна ревізія може проводитися стосовно юридичних осіб і індивідуальних підприємців в загальній і спеціальній формах. 

 Загальна митна ревізія проводиться у декларантів, а також інших осіб, що володіють повноваженнями щодо товарів, але не виступають як декларантів (при переміщенні товарів - ст. 16 ТК РФ). 

 Загальна митна ревізія проводиться за рішенням начальника митного органу (особи, яка його заміщає), копія якого вручається перевіряється особі. 

 Митна ревізія проводиться за допомогою відбору декларації для детальної перевірки класифікації товарів для тарифних цілей, товарів та осіб, звільнених від сплати зборів, податків, перевірки документів за окремими угодами та проведення розслідування. 

 При проведенні загальної митної ревізії митні органи вправі отримувати доступ в межах своєї компетенції до баз і банків даних автоматизованих інформаційних систем особи, що перевіряється з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації про захист інформації. 

 Перевірка повинна проводитися в мінімальний період часу, необхідний для її проведення, не може тривати більше трьох робочих днів. Проведення перевірки не повинно перешкоджати здійсненню виробничої або комерційної діяльності особи, що. 

 Повторне проведення спільної митної ревізії щодо одних і тих же товарів не допускається. 

 Підставою для призначення спеціальної митної ревізії є: 

 а) для декларантів та осіб, зазначених у ст. 16 ТК Росії і не виступають як декларанта, - дані, отримані за результатами спільної митної ревізії або при застосуванні інших форм митного контролю, які можуть свідчити про недостовірність відомостей, представлених при митному оформленні, або про користуванні або розпорядженні товарами з порушенням встановлених вимог і обмежень; 

 б) для митних брокерів (представників), власників складів тимчасового зберігання, власників митних складів, митних перевізників - дані, які можуть свідчити про порушення обліку товарів, що переміщуються через митний кордон, та звітності про них або недотриманні інших вимог і умов здійснення відповідного виду діяльності , встановлених Митним кодексом Росії; 

 в) для осіб, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю ввезеними товарами, - дані, які можуть свідчити про те, що товари ввезені на митну територію з порушенням вимог і умов, встановлених Митним кодексом Росії, що спричинило за собою порушення порядку сплати митних зборів, податків або недотримання заборон чи обмежень, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, у тому числі що містяться в матеріалах (інформації), отриманих від структурних підрозділів митного органу, податкових, правоохоронних та контролюючих органів. 

 На відміну від загальної митної ревізії спеціальна ревізія може бути призначена лише за рішенням начальника митного органу (особи, яка його заміщає) з рівня начальника митниці або начальника вищестоящого митного органу. Копія даного рішення також вручається перевіряється особі. 

 Спеціальна митна ревізія повинна проводитися в строк, що не перевищує двох місяців (з дня прийняття рішення про проведення спеціальної ревізії). Допускається продовження граничного терміну, але не більше ніж на один місяць і лише за рішенням вищого митного органу. 

 Повторне проведення спеціальної митної ревізії в одного і того ж особи відносно одних і тих же товарів не допускається. 

 При проведенні спеціальної митної ревізії митні органи вправі: 

 вимагати безоплатного подання будь-якої документації та інформації (включаючи банківську), в тому числі у формі електронних документів, що відноситься до проведення виробничих, комерційних чи інших операцій з товарами, ввезеними на митну територію Російської Федерації, і знайомитися з нею; 

 оглядати приміщення та території особи, що перевіряється, а також проводити огляд і огляд товарів відповідно до цього Кодексу в присутності уповноважених представників особи, що перевіряється, а в разі проведення митної ревізії в індивідуального підприємця - в присутності двох понятих; 

 проводити інвентаризацію товарів у порядку, встановленому для проведення інвентаризації податковими органами у відповідності з Податковим кодексом Російської Федерації; 

 проводити вилучення товарів або накладати на них арешт у відповідності зі ст. 377 ТК. 

 Результати проведення митної ревізії (в загальній і спеціальній формах) оформляються актом. 

 -------------------------------- 

 Про затвердження форм документів, що використовуються при проведенні митної ревізії та огляду приміщень і територій. Наказ ГТК Росії від 16 вересня 2003 р. N 1023. 

 Зазначений акт складається: 

 в день, наступний за днем ??закінчення загальної митної ревізії; 

 протягом 10 днів після закінчення спеціальної митної ревізії. 

 Другий примірник акта підлягає врученню особі, у якої проводилася ревізія. 

 Накладення арешту на товари при проведенні спеціальної митної ревізії проводиться у разі: 

 1) виявлення товарів без наявності на них спеціальних марок, ідентифікаційних знаків чи інших способів позначення товарів, нанесення яких передбачено цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими правовими актами Російської Федерації для підтвердження легальності ввезення товарів на митну територію Російської Федерації, або товарів з підробленими марками або знаками; 

 2) відсутності в комерційних документах перевіряється особи відомостей про випуск товарів митними органами, якщо відповідно до правових актів Російської Федерації вказівку таких відомостей в комерційних документах обов'язково при обороті товарів на території Російської Федерації, а також виявлення недостовірності таких відомостей або відсутність комерційних документів, в яких такі відомості повинні бути зазначені; 

 3) виявлення фактів користування і (або) розпорядження умовно випущеними товарами в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими надано повне або часткове звільнення від сплати ввізних митних зборів, податків. 

 При арешті товари залишаються у власника або особи, яка має повноваження щодо товарів. Однак, якщо є підстави вважати, що арешт не може забезпечити достатню збереження товарів або товари є забороненими до ввезення в РФ або обороту на території РФ, митний орган проводить їх вилучення. 

 Як правило, вилучені товари поміщаються на склад тимчасового зберігання. 

 Рішення про арешт або вилучення товарів приймається посадовою особою митного органу, які проводять спеціальну митну ревізію, у присутності особи, у якого виявлені товари (його представника), а також у присутності не менше двох понятих. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =