загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

10.11. Державне регулювання

загрузка...
Як вже зазначалося, ринкова економіка не може існувати і функціонувати без державного регулювання. У цьому світлі термін «регульована ринкова економіка» володіє вираженою надмірністю, оскільки подібна економіка не може бути нерегульованою. Додаток епітета «регульована» не позбавлене сенсу, якщо ми підкреслюємо, що економіка в значній мірі регулюється з боку держави.

За відсутності необхідного і достатнього державного регулювання в дію неминуче вступають стихійні регулятори. Вони також «наводять лад» в економіці, відновлюють своєрідну равновесность і пропорційність, але ціною криз, глибоких спадів виробництва і споживання, повального безробіття, соціальних напружень і вибухів. Там, де не управляє держава, правлять мафія, рекет.

У цивілізованої ринкової економіці, що характеризується наявністю системи орієнтирів, що виражають загальнодержавні, загальнонаціональні інтереси, і володіє високим рівнем організованості, руйнівній силі стихійних регуляторів протистоїть державне регулювання.

Відзначимо, що державне регулювання у помітною мірою асоціюється з централізацією управління економікою, тому до нього відносяться положення, висловлені вище по відношенню до централізації.

Як правило, державне регулювання ринкової економіки проявляється двояко. З одного боку, це необхідна для самого ринку, що представляє невід'ємна умова його надійної роботи організуючий, впорядкує вплив. Воно проявляється у державному формуванні зводу правил і обмежень ринкової діяльності, його підтримці і відновленні, контролі за дотриманням. З іншого боку, організовуючи ринкові відносини, державні органи сприяють їх органічному встраиванию в систему суспільних відносин, без чого ринок був би відірваний політичної та соціальної структурами. Державне регулювання ринку здійснюється за допомогою законодавства, через державне планування, програмування, розподіл, на основі випускаються урядом нормативних актів.

Вилучаючи кошти, необхідні для загальнодержавних потреб, і певним чином розподіляючи їх, держава здійснює свою фінансову політику таким чином, щоб одночасно вплинути на ринок і ринкові відносини.

Відмінність державного управління в централізованій і ринковій економіці полягає в тому, що в першому випадку органи державної влади пристосовують економіку до своїх політичних і економічних інтересах, до ідеологічних доктрин, а в другому - управління будується відповідно до суттю ринкових відносин, із законами ринку, хоча і тут уряд не забуває про себе і про тих, від кого воно залежить.

Знайти оптимальне поєднання ринкової свободи і державного регулювання дуже непросто, однозначних підходів і критеріїв рішення цієї проблеми економічною наукою і практикою не знайдено. Можна лише спробувати визначити деякі тенденції в пошуку оптимуму. Організація, упорядкування, регламентація ринку не повинні порушувати величезний потенціал самонастроювання ринкового механізму. Але і розгул конкурентної стихії при ослабленні регламентують «правил гри» може мати самі руйнівні і негативні для суспільства наслідки, такі, як масові банкрутства, безробіття, шахрайство і фальсифікація продуктів. Тому для кожних конкретних умов оптимальним є максимум вільної конкуренції при адекватній організації та регламентації. Такий механізм можна назвати механізмом організованою конкуренції. Сучасний інструментарій державного втручання в економіку наценен на підтримку подібного оптимуму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =