загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

10.10. Децентралізація управління і господарська самостійність

загрузка...
Принцип децентралізації управління в ринковій економіці є похідним від інших принципів, випливає з властивостей цієї економічної системи. Його можна сміливо включити в саме визначення ринкової економіки. Адже, будучи централізованою, економіка просто не може бути ринковою: їй властиво розподіл більшості товарів і послуг за планом або вказівкам зверху. Ринковій же економіці властивий вільний незакрепощенно приписами, вказівками зверху режим господарської діяльності громадян та їх об'єднань, підприємств, фірм, організацій.

Децентралізація економіки ринкового типу проявляється у відсутності встановлюваного центром державного плану, що підлягає обов'язковому виконанню, і заміні його індикативним, рекомендаційним, що радять планом-прогнозом. Крім того, в умовах децентралізованої економіки права державного апарату управління обмежені і не дають йому можливості командувати діяльністю виробничих та інших економічних осередків, та й сама структура апарату не пристосована до управління позаекономічними способами, натиском зверху.

Природно, що децентралізація управління полягає не тільки в обмеженні прав центрального державного чи іншого апарату.

Настільки ж важливо делегування планово-управлінських повноважень економічним суб'єктам, господарським одиницям, надання їм високого рівня самостійності у визначенні стратегії і тактики своїх дій. Тобто ми знову стикаємося з тим фактом, що потрібна висока ступінь економічної свободи, що виявляється в даному випадку в праві самостійного прийняття господарських рішень.

Зробимо два істотних зауваження для формулювання принципу децентралізації управління ринковою економікою.

По-перше, ринкова економіка свідомо не може і не повинна бути децентралізована повністю, бо в цьому випадку будуть втрачені організують початку, об'єднуючі господарські осередки в єдину економіку країни. Щоб уникнути криз, хаосу і розвалу, ринкова економіка покликана бути високоорганізованої, контрольованою і в певному сенсі спрямовується, целеоріентірованной.

По-друге, щоб економіка ринкового типу була самоорганізується-а без цієї умови не можна надати господарську самостійність її ланкам, - необхідна розробка системи правил економічної поведінки, що мають загальний характер для всіх учасників економічного процесу. Так що неминуче централізоване встановлення єдиних правили норм економічної поведінки, в межах дотримання яких вже має місце господарська самостійність економічних суб'єктів (підприємств і регіонів).

Те, що відбувається на ринку, можна порівняти зі спортивною грою, наприклад з футболом. Престиж і заробіток гравців, успіх команди залежать від якості їх індивідуальних і групових дій в межах певних, досить строгих правил, а суспільний ефект (у футболі - це задоволення глядачів від гри, в економіці - задоволення потреб населення) виступає як додатковий підсумок їх протиборства, результат ініціативності, вміння та майстерності, з якими гравці і команди діють заради досягнення своїх особистих і групових цілей. Як і в хорошому футболі, на високорозвиненому зрілому ринку стабільність «якості» гри поєднується з динамізмом, мінливістю ситуацій, строгість і визначеність правил - з імпровізацією гравців і непередбачуваністю результату боротьби, певна гармонія і естетика - з пристрастями і драматизмом.

Притаманні ринку стихійні, конкурентні початку в поєднанні з елементами регламентації і регулювання в своєму діалектичному взаємодії дають ефективний механізм забезпечення індивідуальних (приватних), групових (колективних) і суспільних (загальнонаціональних) інтересів.

Безпосереднє прояв централізації в децентралізованої ринкової економіки спостерігається у формі прийняття єдиних законодавчих актів і нормативних документів, що регулюють економічну діяльність всіх господарюючих суб'єктів.

Крім того, в ринковій економіці мають місце централізоване формування і розподіл значної частини фінансових ресурсів, зосереджується в державному бюджеті, а також пов'язана з ними державна податкова політика.

84

Важливо підкреслити, що децентралізація управління та економічна самостійність поширюються як на підприємства, так і на регіони. Однак регіональна господарська самостійність і в умовах ринкової економіки має яскраво виражену специфіку. Міра регіональної децентралізації в чому зумовлена ??формами національно-державного суверенітету регіонів, що входять до складу країни.

Природно, що в унітарній державі ступінь регіональної децентралізації невисока, у федерації вона істотно вища, а в конфедерації - ще вище.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =