загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
В.А. Василенко, В.І. Шостка. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь, 2003 - перейти до змісту підручника

10.1. Цілі і завдання ситуаційного менеджменту

загрузка...

Запитання цілепокладання в ситуаційному менеджменті є, мабуть, найскладнішими. У всякому разі, в літературі в явному вигляді вони не присутні (та й літератури, як такої, практично немає).

Однак, завдання нами поставлена ??і її нам треба вирішувати.

Уявімо собі менеджера, який знаходиться в деякій невизначеній ситуації (так само, як і ми), і будемо з ним міркувати і діяти спільно.

Отже, всякому дослідженню передує деяка невизначена ситуація. Існує сумнів, невпевненість, неясність. Той, хто вирішує завдання, знаходиться в ситуації, в якій він має якусь невиразну мета, хоче чогось досягти або задовольнити якусь потребу і відчуває сумнів щодо того, як домогтися бажаного. Замішання є функція від ситуації і від самого дослідження.

Виникає питання, що робити? «Побачити, що ситуація вимагає дослідження, є початковий крок у дослідженні» [1].

Можна також сказати, що дослідження починається, коли індивід розглядає стан справ, щоб визначити можливі результати, тобто, коли предвосхищаются слідства.

Визнання ситуації проблематичної просуває рішення задачі не дуже далеко. Правда, завдання, раніше не вирішували, не можна сформулювати точно, поки не знайдено відповідь (шкільні вчителі можуть формулювати завдання з такою точністю лише тому, що заздалегідь знають відповіді). Тим не менш, завжди слід шукати хоча б пробної формулювання, так як це формулювання може сама утримувати в собі шукані рішення. Справа в тому, що жодна проблематичних ситуація не є абсолютно невизначеною, абсолютно невиразною або зовсім темною. Деякі аспекти завжди цін

122

ни і визначені. Стало бути, перший крок полягає в розвідці таких елементів ситуації, які є визначеними.

Такими визначених у нашому (загальному) випадку є три.

Перша може бути закладена на ранніх стадіях виробничої діяльності і допускає три варіанти:

- запобігання причин;

- запобігання ситуацій;

- пом'якшення наслідків.

Запобігання причин увазі недопущення дій або процесів, які становлять пряму загрозу життю і здоров'ю населення. Друга складова передбачає, що причини усунути неможливо, тому управління не повинно допустити втрати контролю, появи ланцюжка дій, що ведуть до надзвичайних ситуацій. Третя лінія орієнтована на максимальне ослаблення наслідків ситуації, яку не вдалося запобігти.

Кожна з трьох ліній поведінки не виключає інших. Необхідно їх спільне використання.

Друга визначеність вказує на місце появи ситуацій, а значить на постановку майбутніх цілей з різних видів менеджменту, точніше, видам плану - стратегічному, інноваційному, тактичному (виробничому). І, нарешті, третя визначеність, яка дає можливість «зачепитися», «вхопитися» за дану проблему (проблему цілепокладання),-це розгляд прояви проблемної ситуації як хвороби підприємства, наслідком якої може бути один з трьох варіантів:

- повернення до попереднього стану;

- перехід в інше сприятливий стан;

- припинення діяльності.

Є ще один елемент визначеності, вірніше, повинен бути обов'язково - це час. Час, яким володіє керівник для виходу з

123

проблемної ситуації, і час, за який ця ситуація припиняє бути такий, тобто ліквідується.

Взагалі, слід зауважити, що визначення часового ресурсу, необхідного для дозволу управлінської ситуації, має найважливіше значення: вчасно нерозпізнані і невирішена проблема переходить в розряд багатовимірних, тобто стає, принаймні, формально, складніше .

Від чого ж залежить час існування ситуації і з чого складається часовий ресурс, необхідний для вирішення проблеми?

Період існування поточних і оперативних ситуацій, тобто пов'язаних з функціонуванням виробничого менеджменту, визначається, перш за все, виробничим циклом одержання продукту.

Час існування ситуацій, пов'язаних зі стратегічним або інноваційним розвитком підприємства, в значній мірі, залежить від того періоду, протягом якого зберігається суспільна потреба в продукті (або його властивості), виробленому даною фірмою.

Дуже важливою обставиною є період виникнення ситуації, від якого залежить і тип, і вид ситуаційної мети з виходу фірми чи її підрозділу з проблемної ситуації. Інакше, цілі, мабуть, будуть абсолютно неоднакові, якщо проблемна ситуація виникла на початку шляху або в кінці його по досягненню планової, функціональної мети підприємства.

Існує важливий принцип творчого з'ясування завдання: число можливих рішень зростає разом зі спільністю і широтою формулювання і убуває з ростом обмежень і заборон у ній [2]. І ще діє два важливих принципи, які ніяк не зашкодить знати менеджеру. Це:

- не існує закінченої теорії, яка вчила б нас вибирати цілі;

- важливіше вибрати «правильні» цілі, ніж «правильну» систему. Вибрати не ту мету - означає вирішити не ту задачу. Вибрати не ту систему-значить просто вибрати неоптимальну систему.

123

На жаль, мети (або системи цінностей) не можна вибирати незалежно від засобів. Цінність засобу залежить від його причинного зв'язку з метою. Мета цінується або за тим, що вона має свою внутрішню цінність, або за тим, що вона є засіб до більш високої мети. Як мета системної розробки часто вказується низька вартість, але гроші - її вимірювач-рідко мають внутрішню цінність. У цьому випадку низька вартість служить засобом якоїсь більш загальної мети, наприклад такий, як виживання компанії.

Найважливішим властивістю мети, яка може ставитися у проблемних ситуаціях, це її сумісність з вже існуючою системою. Коли ситуація вимагає нової системи, погано узгоджується в застосуванні зі старою, то часто буває необхідним сформулювати додаткові цілі, що стосуються перехідного періоду.

З поняттям сумісність цілі тісно пов'язане і поняття "пристосовність" або гнучкість, що означає легкість, з якою система може змінитися в нестабільному оточенні.

Важливою обставиною, про який ми ніде ще не говорили, - це питання про відкинутих альтернативних цілях, тобто, тих цілях, які у нас не пройшли при плануванні. Мабуть, про них доцільно згадати та повернутися до них у разі, коли несподівана ситуація виникла у нас на початку шляху, і, можливо, наші плани в нових ситуаціях можна направити на один з варіантів шляху, раніше нами пророблений.

Ще одним, важливою обставиною є те, що в період вирішення проблемної ситуації можуть виникнути не одна, а кілька цілей, тобто виникає питання вирішення багатокритеріальної задачі, труднощі якої загальновідомі. У цих випадках, необхідно ранжування цілей за пріоритетом і вирішення їх у відповідному порядку.

Цілі і завдання в проблемних ситуаціях, на відміну від звичайних планованих цілей, повинні бути короткими і чіткими, в тому числі і за термінами,

124

відповідати на питання «що» або «коли», а не «як» і «чому», а також на питання «наскільки добре».

Цілі і завдання повинні відповідати призначенню і обов'язків даного керівника або співробітника, мінімізувати можливість подвійної відповідальності за результати робіт і бути зрозумілими для всіх. Вони повинні збігатися з інтересами виконавців, їх здібностями і не викликати додаткових конфліктів у серйозній і без того ситуації.

Нарешті, цілі і завдання мають бути чітко орієнтовані в часі і відповідати основним організаційним і етичним принципам діяльності фірми і прийнятим у ній методам роботи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон