загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом >
« Попередня Наступна »
Беляцкий Н.П., Велесько С.Є., Ройш П. -. Управління персоналом: Учеб. посібник Мн.: Интерпрессервис, Екоперспектіва. - 352 с, 2002 - перейти до змісту підручника

10.1. СУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

загрузка...

Кінець XX в. ознаменувався багатьма соціальними змінами, що носять еволюційний характер. Зміни не скрізь відбуваються в однаковій мірі, проте одна тенденція очевидна. Розквіт держави або окремої організації залежить від людини. Без такої орієнтації економічне зростання вступає в протиріччя з екологічною безпекою виробничої діяльності самої людини. Ринкова економіка неминуче призводить до розшарування населення за рівнем доходів. Однак людина не може і не повинен пасивно чекати милості від держави. Він зобов'язаний активно діяти сам. Долю країни в кінцевому підсумку визначають не її соціальні організації та органи державного управління, що не законодавство та зовнішньоекономічні відносини і навіть не сучасні технології і міць технічних засобів, а люди. Як сказав президент Римського клубу А. Печчеї, сучасному суспільству не буде порятунку, "поки самі люди не змінять своїх звичок, традицій і поведінки". Проблема, що постала перед багатьма організаціями і навіть країнами в 90-і рр.., Полягає в тому, що людина не встигає адаптуватися сам, адаптувати свою культуру, традиції, пріоритети до змін, що вносяться в цей світ іншими людьми.

Виникнення кризи, його джерела знаходяться всередині людської діяльності, а не поза нею. Тож у підсумку проблема екологічно безпечного економічного зростання зводиться до діяльності людини та шляхам її вдосконалення.

Потенційні можливості людини не можна оцінити, не розглянувши сутність його діяльності. Не торкаючись область людинознавства, яка вже давно дифференцировалась і має свій предмет досліджень, зосередимо увагу на діяльності людини в контексті менеджменту, тобто як управлінні людьми в організації та управлінні людей в організації.

Людина займається тим видом діяльності, якої потребує він сам або інші люди. Діяльність-процес створення людиною умов для свого існування і розвитку або їх використання для перетворення зовнішнього середовища у відповідності з цілями і завданнями тієї організації, в якій він трудиться. Різноманіття цілей і завдань, а також форм і структур самих організацій породило різні види діяльності людей, об'єднаних спільними рисами: -

діяльність людини носить доцільний характер і проявляється у відповідному працю-розумовому та фізичному; -

діяльність є тією силою, яка сприяє формуванню та розвитку людини і тієї організації, яку він представляє.

Найбільш тісно з поняттям діяльності пов'язані такі катеоріі, як праця, комунікація (спілкування), практика, досвід, робота, успіх, техніка роботи.

Діяльність - поняття ширше, ніж праця. Насилу можна назвати тільки ту діяльність, яка носить доцільний характер. Безцільна, безглузда діяльність не є працею.

Все, що нас оточує, так чи інакше пов'язане з діяльністю людини і є наслідком його компетентності, підприємливості та інших якостей. Питання про структуру та значущості цих якостей вельми актуальний і до кінця не досліджений.

Наведемо приклад, що підтверджує значення цих якостей для успішної роботи в колективі. Дослідження на АТ "Сукно" (Мінськ) показали, що майстер одного з ткацьких ділянок, який закінчив інститут за профілем своєї роботи і володіє значним потенціалом професійних знань, працював не кращим чином. Після аналізу його якостей стало ясно, що йому не вдалося поєднати свою компетентність з ініціативою робітників, він не зміг налагодити взаємини з майстрами сусідніх ділянок, у яких не було вищої освіти, але був практичний досвід. Активно діючий майстер згодом став ученим в галузі технології виробництва. Праця майстра виявився для нього недостатньо привабливим і не дозволяв успішно реалізувати свої здібності.

Поняття "праця" і "діяльність" слід розмежовувати насамперед на рівні конкретної людини. Останнє ширше, так як включає не тільки праця, сферу матеріального виробництва, але і взаємовідносини з іншими людьми, включаючи управлінські відносини та підвищення кваліфікації. В економічній, управлінській та соціологічній літературі поняття "праця" аналізується через його різноманітні функції в організації чи суспільстві і виступає умовою зростання економічної та політичної свободи суспільства і людини в цьому суспільстві. Економічна свобода означає ринок, політична-демократію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =