загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит ) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А. В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ внутрішньофірмового планування. ВИДИ ПЛАНІВ

загрузка...
Зміст внутрішньофірмового планування полягає в обгрунтованому визначенні основних напрямків і пропорцій розвитку виробництва з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення і попиту ринку і проявляється в конкретизації цілей розвитку всієї фірми і кожного підрозділу у встановлений період; визначенні господарських завдань, засобів їх досягнення, термінів і послідовності реалізації; виявленні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.

Алгоритм процесу планування представлений на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Алгоритм процесу планування

Залежно від змісту, цілей і завдань виділяють такі форми планування та види планів.

Форми планування різняться залежно від спрямованості, характеру вирішуваних завдань і планового періоду:

? перспективне (стратегічне)? визначення головних цілей діяльності, нових можливостей фірми, орієнтовних значень кінцевих результатів, засобів, способів і ресурсів для їх досягнення зазвичай на 10? 15 років;

? середньострокове (оперативне)? формулювання основних завдань виробничого, збутового, фінансового, кадрового, ресурсного, постачальницького характеру зазвичай на 5-річний період;

? поточне (тактичне)? детальна розробка (зазвичай строком на один рік) оперативних планів (зокрема, програм маркетингу, планів наукових досліджень, виробничих планів, планів матеріально-технічного постачання), що розвиваються в календарних планах (місячних, квартальних, піврічних).

Види планів:

1) залежно від змісту господарської діяльності? плани НДДКР, виробництва, збуту, матеріально-технічного постачання, фінансовий план;

2) залежно від організаційної структури фірми? плани виробничого відділення; плани дочірньої компанії.

Рівень і якість планування визначаються такими найважливішими умовами: компетентністю керівництва, кваліфікацією фахівців функціональних підрозділів, наявністю інформаційної бази, забезпеченістю обчислювальної та оргтехніки.

Планування містить у собі визначення:

? кінцевих і проміжних цілей;

? завдань, вирішення яких необхідне для досягнення цілей;

? засобів і способів їх вирішення;

? необхідних ресурсів, їх джерел і способу розподілу.

Залежно від спрямованості і характеру розв'язуваних завдань розрізняють три види планування:

1) регулярне (систематичне), включаючи стратегічне (перспективне), середньострокове і тактичне (поточне, бюджетне);

2) цільові комплексні програми;

3) бізнес-планування за окремими проектами.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =