загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В ., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

10.1. Маркетинг, як новий метод організації роботи

загрузка...

Перехідний період, становлення і розвиток регульованого ринку в діяльності підприємства зумовлюють раціональні перетворення всієї його інфраструктури: виробничої, технологічної, економічної і т.п. У першу чергу надолужити перетворювати і трансформувати збутову і комерційну діяльність у руслі орієнтації підприємства на задоволення попиту споживачів у всіх його проявах. Вимоги збутових служб, що відображають запити споживачів, належить визнати для виробничих ланок як основне планове вимога щодо випуску продукції і послуг, тому що ця служба в нових умовах досліджує поведінку споживачів, вивчає їх запити, побажання, вимоги; аналізує сегменти ринків, шляху просування товару до ринку і на цій основі програмують і прогнозують номенклатурно-асортиментні і календарні плани виробництва і збуту продукції на основі укладених договорів, прийнятих замовлень , оформлених угод на поставку продукції і здійснювані розрахунки. Вимоги збутових і комерційних служб підприємства, що відображають потреби і запити споживачів (ринку), займають статус законодавчого порядку для виробничих і технологічних підрозділів і несуть основну відповідальність за плановий випуск номенклатури та сортиментів, їх обсягів і цін реалізації.

В умовах ринку саме маркетинг в більшій мірі виражає поведінку підприємства як постачальника товарів або послуг, орієнтованого на попит і вимоги її споживача (покупця); підводить під реальну основу і більш повно реалізує намічену в плані економічну стратегію і на цій основі підприємство може розраховувати на своє успішне процвітання і існування.

У всіх випадках розвитку маркетингової служби та її діяльність розглядається не тільки і скільки як нова ступінь збуту товару підприємства, а головним чином як усунення примату виробничих підрозділів над іншими. У цьому плані маркетингова служба в нашій країні ще не отримала належного розвитку.

Розвиток підприємства в ринкових умовах належить здійснювати на основі досліджень та аналізі великої інформації про споживачів своєї продукції в найближчому майбутньому і в перспективі, можливостях постачальників, кон'юнктуру ринку і т.п. Однак такі дослідження на підприємствах проводяться слабо, тому що комерційні служби за чисельністю не перевищують 1% (0,3%) від загальної чисельності і значно поступаються технічним і виробничим структурам. Рівень оплати праці в комерційних службах раніше відстає від рівня оплати праці фахівців виробничих і технічних служб.

Тим часом, у всіх промислово розвинених країнах питома вага працівників та рівень оплати праці фахівців зі збуту товару (послуг) значно вище. Так, наприклад, в японській компанії "Хітачі" з 71 тис. працюючих 10 тис. осіб або 14,3% загальної чисельності персоналу, зайняті збутовою діяльністю.

На підприємствах слабо вивчається поточний і перспективний попит на продукцію підприємства, вимоги споживача до якості продукції, організація реклами, упаковки та презентації товару та послуг. Збут і постачання діють у більшості випадків розрізнено, що не може не позначитися на економічних показниках (результати). Пере-

181

орієнтація постачальника на споживача невідкладно ставить завдання перебудувати стосунки між цими, здавалося б, не пов'язаними між собою процесами на рівні підприємства. Усередині кожного підприємства постачання повинно бути підпорядковане завданням збуту своєї продукції, а у відносинах між підприємствами збут повинен бути підпорядкований завданням постачання споживачів.

На багатьох підприємствах, що випускають продукцію виробничо-технічного призначення (ППТН), виробляються і товари народного споживання. Ця сторона їх діяльності отримує все більший розвиток. Виробництво та збут товарів народного споживання вимагають нових методів їх організації та підприємливості в роботі маркетингової служби (службах збуту і постачання).

Функціями маркетингових служб на підприємствах повинні стати: дослідження та аналіз споживачів продукції підприємства (ринку); планування асортименту і якості продукції; розробка та планування нових видів продукції та шляхів її збуту; збут і розподіл продукції та ресурсів підприємства; реклама, упаковка, презентація і стимулювання збуту; управління процесами товароруху; планування післяпродажного обслуговування (сервісу); здійснення процесу ціноутворення на продукцію підприємства залежно від етапу життєвого циклу і факторів ринку та маркетингового контролю на підприємстві.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =