загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Концепції аналізу ризику

загрузка...

Аналіз ризику є важливою складовою частиною теорії і практики управління ризиком. Необхідність аналізу ризику для різних об'єктів пов'язана з нестабільністю природних, техногенних, соціально-економічних і соціально-політичних процесів, можливістю реалізації в них небезпечних явищ, їх негативним впливом на антропосфере, можливістю негативних сценаріїв розвитку та нестабільності умов діяльності організацій, що приводить до відхилення фактичного результату їх роботи від очікуваного і впливає на ефективність прийнятих рішень.

Про важливість такого аналізу свідчить той факт, що законодавства деяких економічно розвинених країн вже використовують націлені на охорону здоров'я людей і середовища проживання стандарти і нормативи, засновані не тільки на гранично допустимих рівнях негативних впливів, а й на пов'язаних з ними ризики.

В даний час використовують кілька концепцій аналізу ризику (рис. 10.1), що розрізняються за досліджуваним сферам його прояви:

технократична, що досліджує об'єкт;

економічна, яка розглядає об'єкт у системі економічних відносин;

психологічна, вивчає ставлення індивідуума до ризику в зв'язку з даним об'єктом;

соціологічна, що досліджує ставлення суспільства до ризику в зв'язку з даним об'єктом.

Технократична концепція заснована на аналізі відносної частоти виникнення небезпечних явищ з небажаними наслідками як способі програмування їх ймовірностей. При її використанні наявні статистичні дані усереднюють за масштабом, групам населення та часу. Так, при оцінці ризику аварії на об'єкті техносфери розглядають ймовірності вихідних подій (аварійних ситуацій), сценарії їх розвитку в аварію з відповідними ймовірностями реалізації, наслідки різних результатів аварії.

У рамках економічної концепції аналіз ризику розглядають як частину більш загального затратно-прибуткового дослідження. В останньому ризики є очікуваними втратами корисності, що виникають унаслідок деяких подій або дій, а прибуток (вигода) - це відвернена збиток. Кінцева мета полягає в розподілі ресурсів таким чином, щоб максимізувати їх корисність для розглянутої соціальної системи.

Психологічна концепція концентрується навколо досліджень міжіндивідуальних переваг щодо ймовірностей і спрямована на те, щоб пояснити, чому індивідууми який виробляють свою думку про ризик на основі середніх значень; чому люди реагують відповідно до свого сприйняттям ризику, а ні з об'єктивним рівнем ризиків, тобто на основі його наукової оцінки. Дана концепція важлива для осіб, які беруть пов'язані з ризиком рішення.

Соціологічна (культурологічна) концепція заснована на соціальній інтерпретації небажаних наслідків з урахуванням групових цінностей та інтересів. Соціологічний аналіз ризику пов'язує судження в суспільстві щодо ризику з особистими або суспільними інтересами і цінностями. Культурологічний підхід передбачає, що існуючі культурні прототипи визначають образ думок окремих особистостей та громадських організацій, змушуючи їх приймати одні цінності і від-

Вергал інші. Цю концепцію використовують в РЯ-технологіях, інформаційному протиборстві конфліктуючих сторін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =